De 40 deltagere blev præsenteret for forskellige vinkler på vejsalt og alternative tømidler, da KLIKOVAND og Orbicon i fællesskab arrangerede en temadag om alternative glatførebekæmpelsesmidler mandag 28. september. Deltagerne kom fra kommuner og havde baggrund i blandt andet vinterdrift, natur, grundvand, klimatilpasning samt vej og park.

Vejdirektoratet fortalte om Tømiddelgruppens arbejde med at dokumentere smelteegenskaber og miljøpåvirkinger ved vejsalt og alternative midler – et arbejde, som Vejdirektoratet forventer udkommer i form af en Tømiddelhåndbog inden årets udløb. Vejdirektoratet præsenterede desuden en helt ny model for beregning af restsalt på veje. Modellen skal benyttes til at vurdere, hvornår det er nødvendigt eller ikke nødvendigt at udlægge nyt vejsalt. Modellen offentliggøres snart og vil fremgå under nyheder her på siden. Vejdirektoratet fremlagde desuden et projekt med porøs asfalt, hvor der på syv teststrækninger i Europa blandt andet moniteres i forhold til vinterforhold.

20150928_142925[fusion_builder_container hundred_percent=

Frederiksberg Forsyning delte ud af sine erfaringer med medfinansieringsprojekter i relation til alternativ glatførebekæmpelse og påpegede, at disse projekter ikke kun er udfordrende af juridiske årsager, men i lige så høj grad udfordrende i forhold til at få ført projekter fra regneark til virkelighed.

Frederiksberg Kommune præsenterede sit projekt “Grønne træer, sorte veje”, der undersøger fordele og ulemper ved vejsalt og alternative tømidler. Projektet giver et godt og samtidigt letlæst indblik i de mange forskellige facetter af glatførebekæmpelse, herunder smelteeffekt, økonomi og effekter på grundvand samt dyre- og planteliv.

Københavns Kommune fortalte om praktiske erfaringer og økonomi ved at anvende kaliumformiat og Københavns Universitet præsenterede en række moniteringsresultater fra samme projekt relateret til påvirkning af plantevækst og jord. Niels Lützen Landskabsarkitekter supplerede med praktiske erfaringer med alternative tømidler fra egne projekter i blandt andet boligselskaber.

Fiskeøkologisk Laboratorium præsenterede en opsamling på den eksisterende viden om effekter af chlorid i søer og vandløb, mens Orbicon fortalte generelt om miljømæssige effekter af tømidler. Desuden præsenterede Orbicon sine erfaringer med vinteromkobling, prøvetagning af vejvand og analyseresultater.

Program og præsentationer findes herunder.

Temadag om alternativ glatførebekæmpelse 28. september

Michel M. Eram, Erfaringer fra strækninger med porøs asfalt

Michel M. Eram, Tømiddelgruppens arbejde med tømiddelhåndbog (pdf) >

Michel M. Eram, Modellering af residualsalt

Morten Ingerslev, monitering ift. jord og vejtræer

Pernille Palstrøm, Monitering ved udløb efter filtermuld

Thomas Hauerberg Larsen, Miljøeffekter af tømidler

Michael Kalving, anvendelse af alternative tømidler i København

Kristian Beyer, Forsyningssekretariatets praksis set fra Frederiksberg Forsyning

Rapporter med mere:

Rapport om alternativer til vejsalt, Københavns Universitet, 2007

Miljøpåvirkning af traditionelt vejsalt og alternative tømidler, Københavns Universitet, 2015

Alternativ glatførebekæmpelse i København – virkning på beplantninger og jord, Københavns Universitet, 2013[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]