---

Temadag 24. november: Hvor kan vi lede regnvandet hen uden at skade naturen?

Kommunernes klimatilpasningsplaner beskriver, at regnvandet skal håndteres på overfladen. Dette medfører ofte, at vandet skal ledes til en recipient. Det kan give usikkerheder om, hvilke krav der kan og må stilles i en udledningstilladelse. Vi sætter fokus på problemet og bliver klogere på ret og vrang. Vi har samlet et hold, der belyser problemstillingen fra flere vinkler, så vi kommer ind på både lovgivning, natur og praksis.

Læs mere her og se programmet >

---

Politisk seminar 23. januar 2017 på Vikingeskibsmuseet i Roskilde

På seminaret for kommunalpolitikere kan du

•  blive opdateret med ny klimaviden og få inspiration

•  få tal på den realiserede merværdi i konkrete projekter

• få overblik over risici og klimatilpasningsindsats i kommunerne i hovedstadsregionen

• få overblik over hvordan klimatilpasningsprojekter finansieres

• arbejde med kolleger og drøfte klimapolitiske udfordringer i din kommune

• være i dialog med dine nabokommuner om de fælles klimapolitiske muligheder

• blive klar til at sætte klimatilpasning og lokal udvikling på dagsorden til kommunalvalget i 2017

• give dine politiske budskaber videre til Christiansborg

Arrangører er KLIKOVAND sammen med Region Hovedstaden, Teknologirådet og innovationsnetværket Vand i Byer.

Program følger.

---