---

Stor interesse for temadag om at udlede overfladevand til naturen

Den 24. november holdt KLIKOVAND en velbesøgt temaformiddag om, hvor vi kan lede overfladevand hen uden at skade naturen.

 Flere end 70 deltagere fra både kommuner og forsyninger havde fundet vej til Lyngby Kulturhus. Dagen var sammensat af en række spændende oplæg, der alle havde fokus på overfladevandets påvirkning af recipienterne. Læs mere.

---

Hvordan kan to plus to give fem?

Klimatilpasning er ikke et fag, men kræver et samarbejde mellem mange fagligheder. Når det lykkes bedst, bidrager projekterne ikke kun med samfundsmæssig merværdi, fx i form af bedre byrum og grønne omgivelser, sundhed, velvære og sikker trafik – de kan også give inspiration til nye måder at arbejde sammen på, både i og uden for vores organisationer. 

Læs mere.

---

Sådan kan I få hjælp fra Task Force

Medlemmer af KLIKOVAND kan få 50% finansiering af rådgiverbistand til hjælp med at komme fra plan til projekt.

Hvad angår rådgiverbistand, så har Task Forcen indgået rammeaftale med COWI, MOE, ALECTIA og SWECO. Læs mere.

---

Bestem vandkvaliteten

BESTEM VANDKVALITETEN Vandkvalitet af overfladevand er vigtig at kende, især når vi arbejder med håndtering af regnvand i blå/grønne løsninger. Her videregiver KLIKOVAND gode råd til at afgrænse og bestemme forureningskilderne og dermed få en viden om overfladevandets kvalitet for det aktuelle område. Desuden præsenterer vi erfaringer med nedsivning fra zinktagrender og nedløb. Læs mere.

---

Go’ jul til alle

KLIKOVAND ønsker alle en god jul og et godt nytår. Vi håber, at 2017 bliver lige så spændende og givtigt som det år, vi forlader.

Som sekretariatsleder for KLIKOVAND ser jeg tilbage på et år, der har stået i Task Forcens tegn. Projektet ”En regional Task Force for klimatilpasning” er kommet godt fra start, og vi er i fuld gang …

Læs mere.

---