---

Praktisk glatførebekæmpelse uden salt

Nye materialer, nye maskiner, nye arbejdsgange, uforstående beboere og upraktiske trapper – udfordringerne er mange, når vi skal holde stier og veje farbare uden vejsalt.

En mørk mandag morgen havde omkring 50 deltagere fundet vej til Marielyst i Gladsaxe, hvor boligafdelingens driftsfolk med stort engagement fortalte om praktiske erfaringer med glatførebekæmpelse uden salt.

Læs mere.

---

KLIKOVANDs ambitiøse mål for 2017

KLIKOVAND tematiserer sine indsatser og aktiviteter i ny handlingsplan.

Projektledelsen i KLIKOVAND holdt strategidag i slutningen af 2016. Her tog vi blandt andet fat på vores koncept for KLIKOVAND fra 2015 og fik input fra Task Forcen til mulige opgaver, som de havde identificeret på deres mange møder med kommuner og vandselskaber. Resultatet er en ambitiøs handlingsplan for 2017.

Læs mere.

---

Sikring mod skybrud på virksomhedernes dagsorden

Sammen med Dansk Industri, Dansk Erhverv, NIRAS og Forsikring & Pension har KLIKOVAND sat sikring af små og mellemstore virksomheders værdier på dagsordenen.

Vores ønske med samarbejdet er at give disse virksomheder tilstrækkelig viden til, at de kan sikre sig mod skybrud på et oplyst grundlag.  Vores håb er, at færre virksomheder fremover oplever tabte varelagre, præmiestigninger, nedlukninger i …

Læs mere.

---

Ny liste over kurser, temadage og andre arrangementer

KLIKOVAND har samlet oplysninger om kurser, temadage og andre arrangementer med relevans for fagpersoner, der arbejder med klimatilpasning.