---

Invitation til politikerseminar

27. april kl. 13 - 17

Hjælp os med at gøre dette års politikerseminar til en succes og viderebring denne invitation til dine politikere i kommunen eller bestyrelse i forsyningen.  Læs mere.

---

Nyt risikokort med status for indsatsen

Nyt kort for hovedstads-regionen viser risikoområderne og status for kommunernes indsats.

I 2016 har Task Force været i dialog med næsten alle kommuner og forsyninger i hovedstadsregionen om deres arbejde med klimatilpasning.  Læs mere.

---

Tilbageholdelse af vand i Nive

Å-systemet

Tilbageholdelse af vand kan ikke betale sig i Nive Å-systemet.

Fredensborg Kommune: Ved store nedbørshændelser er kapaciteten presset i den nederste del af Nive Å, hvor Usserød Å også bidrager med vand. Et forprojekt har nu vist, at det ikke kan betale sig at stuve vand op – i dette landskab. Til gengæld giver projektet inputs til andre relevante tiltag. Læs mere.

---

Hjælp os med at bruge penge!

Task Forcen er i fuld gang med at søsætte projekter sammen med jer, men vi vil gerne hjælpe endnu flere kommuner og forsyninger i hovedstadsregionen.

Region Hovedstaden har sammen med KLIKOVAND afsat 5 mio. kr., men vi kan kun bruge pengene, efterhånden som kommuner og forsyninger afsætter tilsvarende beløb. Læs mere.

---

Task Forcens første år

Godt nytår til alle vores samarbejdspartnere og tusind tak for et spændende 2016, hvor vi har mødt alle jer og har fået mange gode samarbejder i gang. Task Forcen har været i gang i næsten et år... Læs mere.

---

Opdaeret liste over kurser, temadage og andre arrangementer

KLIKOVAND har samlet oplysninger om kurser, temadage og andre arrangementer med relevans for fagpersoner, der arbejder med klimatilpasning.