---

Invitation: Kom og sæt dit præg på fælles KLIKOVAND-projekter

Den regionale Task Force for klimatilpasning vil gerne sætte flere fælles projekter i gang. Det kan være projekter, der går på tværs af kommunegrænserne, og det kan være projekter om problemstillinger, som flere kommuner og forsyninger har brug for at arbejde med. 26. april kl. 13-16 inviterer vi til et møde, hvor vi sammen kan diskutere og konkretisere, hvad der …

Læs mere.

---

Nyt værktøj til at måle projekters merværdi

KLIKOVAND og Orbicon har udviklet et evalueringsværktøj, så det bliver enkelt og ligetil at vurdere merværdien i jeres klimatilpasningsprojekter.

Vi håber, at I vil tage godt i mod værktøjet og prøve det af på et af jeres klimatilpasningsprojekter  Læs mere.

---

Find penge til klimatilpasning

Når vi gerne vil skabe klimatilpasning med merværdi, er finansieringen ofte en udfordring. Forsyningens egne projekter kan finansieres over taksterne, men mulighederne for at få rekreative værdier, natur eller andre goder ind i projekterne er begrænsede. Derfor er der brug for at se på andre muligheder. Læs mere.

---

Tag på studietur med KLIKOVAND

torsdag 21. september 2017

Har du brug for inspiration, nye faglige vinkler og erfaringsudveksling? Gik du glip af KLIKOVANDs studietur sidste år? Så har du mulighed for at komme med ud og se smarte løsninger inden for klimatilpasning.

Torsdag 21. september 2017 ruller bussen atter afsted fra DGI-byen ved Københavns Hovedbanegård. Læs mere.

---

Hvem skal vedligeholde en rørunderføring?

Vi har fået spørgsmålet om, hvem der skal vedligeholde et rør, der leder et vandløb under en vej eller en sti. Der kan også være tale om en sø eller regnvandsbassin, hvor en vej eller sti skærer gennem dele af søen eller regnvandsbassinet. Vejdirektoratet har udtalt sig om emnet så sent som i august 2016. Det er nødvendigt at skelne …

Læs mere.

---

Årskonference 2017

Gå ikke glip af KLIKOVANDs årskonferencen – sæt allerede nu kryds i kalenderen 28. november 2017.

I år afholder KLIKOVAND årskonference tirsdag 28. november 2017 kl. 9.00-15.00 på Teknologisk Institut. Sæt kryds i kalenderen allerede nu! Hen mod sommerferien vil vi arbejde på at sammensætte et spændende program for dagen. Læs mere.

---

• 

Arrangementer, du ikke vil gå glip af

I starten af året annoncerede vi KLIKOVANDs ambitiøse mål for 2017. Vi har nu arbejdet videre med handlingsplanen og fået konkretiseret en række af vores aktiviteter samt sat dato på dem alle. De ambitiøse mål tager afsæt i vores strategi for 2017 med tilhørende handlingsplan.

Kig på listen og se, hvilke arrangementer du ikke vil gå glip af.

• Temadag om udledningstilladelser 16. maj

• Kursus om udbudsloven i samarbejde med Horten 29. maj

• Åbent hus på vej-klimatilpasningsprojekter, Vis vejen frem 24. august

• Studietur 21. september

• Temadag om drift, vidensindsamling 5. oktober

• Klimatilpasning i lokalplaner, temadag 26. oktober

• Årskonference tirsdag 28. november

Arrangementerne fremgår også af KLIKOVANDs samlede arrangementsoversigt her.