---

Nye løsninger skyder op som padehatte

Blog nr. 1 - 25. april 2017

Af: miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen

Mange mennesker har i de seneste år oplevet følgerne af klimaforandringer i form af oversvømmelser og erosion, som berører både borgere og virksomheder. I januar måned var vi vidne til en stormflod, der skyllede ind over de danske kyster, og som førte ekstreme vandstandsstigninger med sig …

Læs mere.

---

Invitation til kursus om udbud af klimatilpasningsprojekter 29. maj

KLIKOVAND har i samarbejde med HORTEN taget initiativ til at udbyde et kursus om, hvordan man kommer godt gennem en udbudsproces relateret til klimatilpasningsprojekter.

Kommuner og forsyningers realisering af klimatilpasningsprojekter kræver indkøb af rådgivning og anlægsarbejde. Disse ydelser skal ofte i udbud, hvilket sikrer den bedste opgaveløsning til en god pris. Men hvornår skal noget i udbud, og hvordan griber …

Læs mere.

---

 

Invitation til WORKSHOP 16. maj om vilkår i udledningstilladelser

Har du også brug for inspiration, nye faglige vinkler og erfaringsudveksling på, hvilke vilkår der kan sættes i en udledningstilladelse?  Vil du gerne høre Miljøstyrelsen fortælle om den nye vejledningsindsats i forhold til klimatilpasningsprojekter i sårbare vand- og naturområder?

Så kom 16. maj til en eftermiddag, hvor KLIKOVAND sætter fokus på vilkår i udledningstilladelser til recipienter. Vi har fået ORBICON til …

Læs mere.

---

Invitation til workshop om evalueringsmodel med fokus på merværdi

Som tidligere skrevet har KLIKOVAND og Orbicon udviklet et evalueringsværktøj, så det bliver enkelt og ligetil at vurdere merværdien i klimatilpasningsprojekter.

For at sikre, at vores evalueringsværktøj får et liv, tilbyder vi i samarbejde med Orbicon en workshop mandag 12. juni kl. 9 til 12. Så sæt kryds i kalenderen nu.

Læs mere.

---

Arrangementer, du ikke vil gå glip af

I starten af året annoncerede vi KLIKOVANDs ambitiøse mål for 2017. Vi har nu arbejdet videre med handlingsplanen og fået konkretiseret en række af vores aktiviteter samt sat dato på dem alle. De ambitiøse mål tager afsæt i vores strategi for 2017 med tilhørende handlingsplan.

Kig på listen og se, hvilke arrangementer du ikke vil gå glip af.

• Temadag om udledningstilladelser 16. maj

• Kursus om udbudsloven i samarbejde med Horten 29. maj

• Lær mere om evalueringsmodel for klimatilpasningsprojekter 12. juni  

• Åbent hus på vej-klimatilpasningsprojekter, Vis vejen frem 24. august

• Studietur 21. september

• Temadag om drift, vidensindsamling 5. oktober

• Klimatilpasning i lokalplaner, temadag 26. oktober

• Årskonference tirsdag 28. november

Arrangementerne fremgår også af KLIKOVANDs samlede arrangementsoversigt her.