---

 

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Blog nr. 3 - 23. maj 2017

Af: Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA

Samarbejde og fælles ansvar mellem vandforsyninger og kommuner er altafgørende for at klimaindsatsen lykkes. DANVA fremhævede allerede tilbage i 2009 i DANVAs ”Vision for klimatilpasning” erkendelsen af et fælles ansvar som helt centralt. Det var derfor også utrolig positivt, da vi fik den nye klimalovgivning, som gjorde, at …

Læs mere.

---

Vis vejen frem 24. august

Vil du se en klimatilpasset vej? Så sæt X i kalenderen 24. august 2017, hvor KLIKOVAND i samarbejde med Forsikring og Pension og en række kommuner, vandselskaber og borgere holder åbent hus på klimatilpasningsprojekter på vejarealer i hovedstadsregionen mellem kl. 12 og 17.

10 vidt forskellige projekter bliver vist frem forskellige steder i hovedstadsregionen. Så kom og se løsningerne, og …

Læs mere.

---

Invitation til workshop om evaluerings- model med fokus på merværdi

Som tidligere skrevet har KLIKOVAND og Orbicon udviklet et evalueringsværktøj, så det bliver enkelt og ligetil at vurdere merværdien i klimatilpasningsprojekter. 

For at sikre, at vores evalueringsværktøj får et liv, tilbyder vi i samarbejde med Orbicon en workshop mandag 12. juni kl. 9 til 12. Så sæt kryds i kalenderen nu. Du vil på workshoppen blive guidet gennem evalueringsmodellen med brug …

Læs mere.

---

En historisk dag

Sådan lød ordene fra folketingsmedlem og tidligere minister Hans Christian Schmidt (V) på politikerseminaret om klimatilpasning 27. april på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Ordene faldt, fordi Staten talrige gange blev opfordret til at påtage sig en mere aktiv og styrende rolle i klimatilpasningen.

Rammerne for politikerseminaret var meget velvalgte, for alle har hørt om stormen Bodil, Vikingeskibsmuseet og de uvurderlige historiske …

Læs mere.

---

Temadag om skybrudsplaner

31. august 2017

En inspirerende temadag om udarbejdelse af skybrudsplaner som et forebyggende planlægningsværktøj for ekstreme regnhændelser.

Håndteringen af skybrud bliver ofte set som en opgave for beredskabet, men med flere og voldsommere skybrud i fremtiden kan det i stadig højere grad betale sig at planlægge for at undgå store skader i forbindelse med skybrud. Flere kommuner er gået i gang med denne …

Læs mere.

---

Arrangementer, du ikke vil gå glip af

I starten af året annoncerede vi KLIKOVANDs ambitiøse mål for 2017. Vi har nu arbejdet videre med handlingsplanen og fået konkretiseret en række af vores aktiviteter samt sat dato på dem alle. De ambitiøse mål tager afsæt i vores strategi for 2017 med tilhørende handlingsplan.

Kig på listen og se, hvilke arrangementer du ikke vil gå glip af.

• Lær mere om evalueringsmodel for klimatilpasningsprojekter 12. juni  

• Åbent hus på vej-klimatilpasningsprojekter, Vis vejen frem 24. august

• Studietur 21. september

• Temadag om drift, vidensindsamling 5. oktober

• Klimatilpasning i lokalplaner, temadag 26. oktober

• Årskonference tirsdag 28. november

Arrangementerne fremgår også af KLIKOVANDs samlede arrangementsoversigt her.