Velkommen tilbage til alle fra en forhåbentlig dejlig ferie og en sommer, hvor vi endnu engang har fået nye skybrud rundt omkring i landet. Alle hændelserne kan tjekkes på Forsikringsvejret >

Her i sensommeren har KLIKOVAND nogle spændende arrangementer, der kan give inspiration til arbejdet med klimatilpasning. Se mere nedenfor.

---

Drift af LAR-anlæg - workshop 22. august

Teknologisk Institut, Rørcenteret tilbyder en halvdagsworkshop, hvor erfaringer udveksles for at opsamle den bedste vide til brug for at få sikret at LAR anlæg virker mange år frem. Dagen er for driftsmedarbejdere, ingeniører, entreprenører, boligselskaber, forsyningsselskaber m.v.

På workshoppen vil du få erfaringer og blive klædt på til at tænke drift af LAR på nye måder. Se programmet her >

Tilmelding senest 17. august til Kristoffer Sindby på ksi@teknologisk.dk

---

Vis vejen frem 24. august

Husk arrangementet 24. august, hvor du har mulighed for at se og høre om 10 vidt forskellige klimatilpasningsløsninger på vejarealer, rundt omkring i hovedstadsregionen mellem kl. 12 og 17. Samtidig holder klimatilpasningslaboratoriet på TI åbent hus, så du har mulighed for at få demonstreret forskellige de tekniske løsninger. Kig i kataloget og, vælg de løsninger, du gerne vil se og planlæg din egen rute. Der er ingen tilmelding - du dukker bare op på det angivne tidspunkt.

Læs mere >

---

Invitation til temadag om skybrudsplaner

Håndteringen af skybrud bliver ofte set som en opgave for beredskabet, men med flere og voldsommere skybrud i fremtiden kan det i stadig højere grad betale sig at planlægge for at undgå store skader i forbindelse med skybrud. Derfor har den regionale Task Force for klimatilpasning, KLIKOVAND og Forsikring & Pension arrangeret en spændende temadag om skybrudsplaner 31. august. Tilmeldingsfristen er 17. august.

Læs mere >

---

Tag på studietur med KLIKOVAND

torsdag 21. september 2017

Der er stadig ledige pladser på KLIKOVANDs studietur i september. Har du også brug for inspiration, nye faglige vinkler og erfaringsudveksling? Gik du måske glip af KLIKOVANDs studietur sidste år? Nu har du igen mulighed for at komme med ud og se smarte løsninger inden for klimatilpasning. Først til mølle - og tilmelding senest 1. september.

Læs mere >

---

Arrangementer, du ikke vil gå glip af

Kig på listen og se, hvilke arrangementer du ikke vil gå glip af. 

• Vis vejen frem - åbent hus på vej-klimatilpasningsprojekter, 24. august

• Temadag om skybrudsplaner 31. august 

• Studietur 21. september

• Temadag om drift, vidensindsamling 5. oktober

• Klimatilpasning i lokalplaner, temadag 26. oktober

• Årskonference tirsdag 28. november

Du kan finde et bredt udvalg af arrangementer fra forskellige udbydere på KLIKOVANDs samlede arrangementsoversigt >