---

Status i den virkelige verden giver et overblik over, hvordan virkeligheden ser ud i kommunerne

Blog nr. 6 – 18. september 2017 af: Claus Borg, Direktør, Teknik og Miljø i Lemvig Kommune

En træls vejrmelding eller et væld af muligheder? I skrivende stund regner det på tredje måned her i Lemvig Kommune – vi kan svagt huske, at det blev afbrudt af et par solskinstimer for et par uger siden. Alligevel er der ikke vand i gaderne i …

Læs mere.

---

VÅDERE, KLOGERE OG MODIGERE

– ER VI PÅ RETTE SPOR?

ÅRSKONFERENCE 28. november 2017

- kom og bliv klogere og vær med til at sætte retning på KLIKOVANDs fremtidige arbejde.

Vi har sammensat et super spændende program for konferencen. Vi lægger ud med at fejre alt det, vi har opnået, for så at høre om jeres mange gode erfaringer. Vi slutter dagen af med en workshop, der sætter det lange lys …

Læs mere.

---

Bred interesse for national skybrudstemadag

Spisehuset i DGI-byen var pakket, da KLIKOVAND i samarbejde med Forsikring & Pension holdt temadag om skybrudsplaner.

Omdrejningspunktet for mange af oplægsholderne var samfundsøkonomi og cost-benefit-analyse Det var med stor glæde, at Task Forcen tog imod de mange deltagere ved skybrudstemadagen 31. august i DGI-byen i København. Deltagerne var bredt sammensat af kommuner, forsyninger og rådgivere, der alle arbejder professionelt …

Læs mere.

---

På LAR-tur med KLIKOVAND 21. september 2017

Så blev det torsdag morgen 21. september, og 21 spændte turdeltagere stod klar til at tage på studietur ved DGI-byen i København.

En bæredygtig fortælling fra Solrødgård Klima og Miljøpark Vejret var med os, da vi gjorde holdt ved det første stop. Hér har Hillerød Forsyning omdannet en lille kedelig mark til et spændende område, hvor samfundets grundlæggende funktioner går hånd …

Læs mere.

---

Et vigtigt projekt for fremtidig klimatilpasning

Vand i Byer har igangsat et projekt "Kvalitet af regnafstrøming - fra A til Åen". I den forbindelse har Vand i Byer brug for jeres deltagelse.

I får mulighed for at præge projektet, både med input af viden og deling af de udfordringer I sidder med i forbindelse med vandkvalitet, når klimatilpasningsplanerne skal implementereres. Med dette projekt ønsker Vand i Byer, at den viden, der …

Læs mere.

---

Arrangementer, du ikke vil gå glip af

I starten af året annoncerede vi KLIKOVANDs ambitiøse mål for 2017. Vi har nu arbejdet videre med handlingsplanen og fået konkretiseret en række af vores aktiviteter samt sat dato på dem alle. De ambitiøse mål tager afsæt i vores strategi for 2017 med tilhørende handlingsplan.

Kig på listen og se, hvilke arrangementer du ikke vil gå glip af. 

• Temadag om drift, vidensindsamling, 23. oktober

• Temadag om klimatilpasning i lokalplaner, 26. oktober

• KLIKOVANDs Årskonference, 28. november

Arrangementerne fremgår også af KLIKOVANDs samlede arrangementsoversigt her.