---

Samarbejde er nøglen

– men hvorfor er det så svært?

Blog nr. 8 – 18. oktober 2017

Af: Merle Tillde Enghoff og Bente Villumsen, proceskonsulenter i Den regionale Task Force for klimatilpasning

Af den virkelighed vi møder og af de tidligere blogindlæg fremgår det tydeligt, at klimatilpasningsarbejdet er udfordret på flere fronter, men vi skal lige huske på, at det kun er fire år siden, at kommunerne skulle have udarbejdet …

Læs mere.

---

Temaeftermiddag 8. november

Krav om klimatilpasning via planlægning?

På denne halve temadag undersøger vi, hvordan kommunernes planlægning kan bruges til at stille krav om klimatilpasning. Hvilke bestemmelser kan man stille i lokalplaner i forhold til klimatilpasning? Hvilke bestemmelser hører bedre hjemme i en spildevandsplan? Og hvordan skal og kan bestemmelserne håndhæves? Hvorfor er nogle vilkår gode og andre dårlige for byudvikling eller byggeprojekter? Og hvilken interesse har vandselskaberne i …

Læs mere.

---

Temaformiddag 20. november

Drift af LAR - hvordan får man det til at glide i hverdagen?

Hvad gør du ved et nedsivningsanlæg, der ikke vil nedsive, en vand-rende, der ikke vil aflede vand eller planter, der ikke vil vokse? Det er ikke uden udfordringer at drive og vedligeholde et LAR-anlæg, især ikke anlæg med mange forskellige typer LAR-løsninger. Der er både krav til funktion og til at det skal se pænt ud.

På denne halve temadag …

Læs mere.

---

Mulige finansieringsformer for klimatilpasningsprojekter

I Harrestrup Å-projektet er der blandt andet arbejdet på at få klarlagt mulige finansieringsformer for samarbejdet. Du kan her få et overblik over finansieringsformerne og deres karakteristika.

HORTEN har bistået projektgruppen med at få belyst de juridiske rammer for at gennemføre delløsningerne i Harrestrup Å-projektet, hvor dette skema er en del af et større udredningsarbejdet af de finansielle forhold. Skemaet …

Læs mere.

---

VÅDERE, KLOGERE OG MODIGERE

– ER VI PÅ RETTE SPOR?

Invitation til ÅRSKONFERENCE 28. november 2017

- kom og bliv klogere og vær med til at sætte retning på KLIKOVANDs fremtidige arbejde.

Vi har sammensat et super spændende program for konferencen. Vi lægger ud med at fejre alt det, vi har opnået, for så at høre om jeres mange gode erfaringer. Vi slutter dagen af med en workshop, der sætter det lange lys …

Læs mere.

---