---

Hvordan ser det ud med klimatilpasningen lige nu?

Blog nr. 11 - 28. november 2017

Af: Hans Reymann-Carlsen, Underdirektør, Skadeforsikring i Forsikring & Pension

Jeg har netop, som en del af juryen i DANVA og Realdanias Klimapris, siddet og set de 15 nominerede klimatilpasningsprojekter igennem. Det er tydeligt, at der sker noget på klimatilpasningsområdet ude omkring i kommunerne – det bobler ligesom frem. Og det er også tydeligt, at …

Læs mere.

---

Klimatilpasning i planlægningen, opsamling på temaeftermiddag

8. november 2017

Over 50 deltog i KLIKOVANDs temaeftermiddag om krav til klimatilpasning i planlægningen. Med en række oplæg og åben debat forsøgte vi at komme nærmere, hvilke krav man kan stille i sine planer og hvordan.

De juridiske rammer

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll fra Horten satte rammen ved at introducere baggrunden for klimatilpasningsplanerne og deres placering i planhierarkiet, som en del …

Læs mere.

---

Regnvand fra nyt boligområde – hvad siger loven?


Læs KLIKOVANDs nyeste og meget aktuelle juridiske case fra Gammelby Forsyning A/S. De har fået en afklaring af, hvad deres pligter er, når de vil lede regnvand fra et nyt boligområde til det eksisterende kloaksystem i et område af Lilleby, der ligger tæt på en skovsø. Se hele casen som pdf-fil her>

---

Test af KLIKOVANDs merværdiværktøj

KLIKOVANDs merværdiværktøj er helt klart et dialogværktøj, som giver anledning til spændende, udfordrende og nødvendige diskussioner, når vi skal fremhæve og sætte ord på merværdien i vores klimatilpasningsprojekter.

KLIKOVAND ved Nina Caspersen og Martin Moneaux var i starten af november 2017 blevet inviteret op på Skovskolen i Nødebo for at introducere vores evalueringsværktøj og efterfølgende at holde en workshop for …

Læs mere.

---