---

 

De juridiske rammer for udledning

af regn- og skybrudsvand

Blog nr. 13 - 16. januar 2018

Af: Henriette Soja, advokat (H) og partner i Horten, advokatpartnerselskab

Må en kommune selv regulere udledningen af regnvand, og kan den selv fastlægge, at der skal anvendes en strengere standard end BAT i en konkret sag?

Den type af spørgsmål støder jeg ofte på i min dialog med kommunerne, bl.a. når de skal …

Læs mere.

---

VÅDERE, KLOGERE OG MODIGERE

– ER VI PÅ RETTE SPOR?

ÅRSKONFERENCE 12. marts 2018

- kom og bliv klogere og modigere til at klimatilpasse.

Vi har sammensat et super spændende program for konferencen. Vi lægger ud med at fejre alt det, vi har opnået, for så at høre om jeres mange gode erfaringer. Vi slutter dagen af med at se på, hvordan vi kan …

Læs mere.

---

KLIKOVAND byder på et væld af aktiviteter i 2018

I KLIKOVAND arbejder vi hele tiden på at vores aktiviteter afspejler jeres ønsker og behov for kompetenceopbygning og erfaringsudveksling. Vi håber derfor, at vores mange spændende aktiviteter her i 2018 rammer ind i emner, I gerne vil vide mere om eller have mulighed for at diskutere med andre.

Årets aktiviteter omfatter blandt andet emner som cost benefit analyser, merværdi og …

Læs mere.

---

Gennemgang af Forsyningssekretariatets afgørelser for 2016

KLIKOVAND har fået advokat Pia Lisbeth Nielsen, WSCO Advokatpartnerselskab, til at gennemgå Forsyningssekretariatets afgørelser for 2016.

Gennemgangen giver et godt overblik over hvilke projekter, der har opnået tillæg til Forsyningens prisloft. De fleste afgørelser vedrører vandselskabernes egne projekter, og det giver et godt fingerpeg om, inden for hvilke anlægs- og budgetrammer klimatilpasningsprojekter kan gennemføres. Enkelte projekter involverer vejlaug, grundejerforeninger og boligselskaber. …

Læs mere.

---

Et kig ind i KLIKOVANDs værktøjskasse

Der er mange ting, der skal tjekkes, inden kommunen kan give tilladelse til et LAR-projekt. Gladsaxe Kommune har i 2016 udarbejdet en tjekliste, som trin for trin hjælper dig med at huske de mange ting, der skal undersøges.

Tjeklisten gennemgår alt fra jordbundsforhold over sammentænkning med andre projekter, glatførebekæmpelse til tilgængelighed. Du finder tjeklisten her. Brug den næste gang du skal i gang …

Læs mere.

---