---

 

Fortsættelse af innovationsnetværket for klimatilpasning ’Vand i Byer’

Blog nr. 16 - 13. marts 2018

Af Birgitte Hoffmann, AAU og Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut

Meget vand er løbet under broen Vand i Byer har nu eksisteret siden 2010. I den periode har spildevandshåndteringen undergået en radikal omstilling, så vi ikke længere kun arbejder med underjordiske og ’usynlige’ vandløsninger. I den første netværksperiode lykkedes det at sætte den overfladebaserede …

Læs mere.

---

Invitation til workshop om dialogværktøj med fokus på merværdi

Den 4. april 2018 holder KLIKOVAND en workshop, hvor du bliver guidet gennem dialogværktøjet og vil få lejlighed til at afprøve det på en case.

Værktøjet kan bruges i forskellige sammenhænge, men vi har især fået tilbagemeldinger om, at det vil være værdifuldt i forbindelse med dialog.

Læs mere.

---

Et kig i KLIKOVANDs værktøjskasse

Hvem kan betale for hvilke dele af klimatilpasningsprojekterne? Det er et spørgsmål, der bliver ved med at vende tilbage i kommuner og forsyninger.

Medfinansieringsbekendtgørelsen giver mulighed for, at forsyningen kan afholde udgifter, som er nødvendige af hensyn til håndtering …

Læs mere.

---

Kurser, temadage og arrangementer 

 Vi opdaterer løbende KLIKOVANDs liste over kurser, temadage og andre arrangementer med relevans for fagpersoner, der arbejder med klimatilpasning. Skriv til os, hvis du kender til et arrangement, der skal på listen.

Find oversigten over arrangementer her >.

---