---

Samarbejde og erfaringsudveksling – vejen til en klimaberedt region

Blog nr. 17 - 12. april 2018 Af Marie-Louise Sune Andersen, Hillerød Forsyning, Michael Øllgaard, Egedal Kommune, og Nina Caspersen, Lyngby-Taarbæk Forsyning. Idéen til KLIKOVAND blev født af en tanke om, at klimatilpasning er en regional problemstilling, der kræver videndeling og samarbejde på tværs af kommunegrænser. Det skete helt tilbage på Region Hovedstadens erhvervskonference i 2008. KLIKOVAND blev til med …

Læs mere.

Pengene brænder i lommen på Task Forcen

Task Forcen har nu eksisteret i to år, og i den periode er der opstuvet en god mængde viden og erfaringer i den. Til trods for det er der stadig penge på kontoen. I kan få glade af begge dele, hvis I er medlem af KLIKOVAND og har et projekt, der kan sættes i gang inden årets udgang. Task Forcen …

Læs mere.

---

Velbesøgt årskonference i KLIKOVAND

Mandag d. 12. marts holdt KLIKOVAND årskonference på Teknologisk Institut. Der var mere end 80 deltagere fra kommuner, vandforsyninger, virksomheder og andre organisationer med interesse i den klimatilpasningsdagsorden, KLIKOVAND er sat i verden for at hjælpe med at løse Det blev en dag med højt humør, hvor vi fejrede de resultater, der er skabt i KLIKOVAND-regi i løbet af det …

Læs mere.

Klima-innovations camp for studerende

Kan regnvandet integreres bedre og smartere i fremtidens byer? KLIKOVAND og Aalborg Universitet (AAU) har sammen med flere samarbejdspartnere haft fuld fart på at udvikle en Klima-Innovations Camp (KIC). Den skal sætte fokus på klimatilpasning og vand som en ressource i samspil med bevægelse, læringsrum og sociale fællesskaber i byudviklingen. Nutidens studerende kommer til at spille en afgørende rolle for …

Læs mere.

---
---

Erfa-netværk: Plan og klima

Oplever du udfordringer med at håndtere regnvand i planlægningen – hvordan spiller lokalplan, skybrudsplan og klimatilpasningsplan fx sammen? Så er dette netværk måske noget for dig. Det er gratis at deltage, og vi fokuserer på at udveksle erfaringer på tværs af fagligheder og organisationer. Det vi ikke kan få svar på sammen, vil vi prøve at få lavet en juridisk …

Læs mere.

ERFA-møde for medarbejdere i vandselskaberne

6 vandselskaber mødtes d. 22. marts til ERFA-møde i KLIKOVAND for at tale om vandkvalitet og Best Available Technologies (BAT). Her fortalte Charlotte Boesen fra BIOFOS om deres fokusstofrapport, der fortæller deres ejerkommuner hvilke stoffer, de skal være særligt opmærksomme på i deres udledningstilladelser. Oplægget udløste en livlig debat og erfaringsudveksling om rensning af spildevand og overfladevand. Derudover talte vi …

Læs mere.

---

Planlægning af vandhåndtering: En workshop om målsætning og indikatorer

  Hvilke mål har vi, når vi håndterer vand i byplanlægning? Og kan de kvantificeres? DTU Miljø, v. ph.d.-studerende Julie Skrydstrup, inviterer i samarbejde med KLIKOVAND til workshop om målsætning i vandhåndtering i byer om eftermiddagen onsdag d. 2. maj. Formål og baggrund: Rumlig planlægning har adskillige aktører med hver sine mål og ressourcer. Håndtering af vand går ofte på …

Læs mere.

Har I set dette nye datakatalog?

Styrelsen for dataforsyning og effektivisering koordinerer initiativet 'fælles data om terræn, klima og vand', som skal give overblik over data til kommunernes klimatilpasningsindsats. Datakataloget er tilgængeligt via klimatilpasning.dk. Læs mere her>

---
---

Et kig i KLIKOVANDs værktøjskasse

Merværdi i klimatilpasningsprojekter – et værktøj til idéudvikling, løbende dialog og evaluering

D. 4. april holdt KLIKOVAND workshop om det evalueringsværktøj, der er udviklet i samarbejde med Orbicon. Deltagerne på workshoppen havde den oplevelse, at værktøjet ikke bare kan bruges til evaluering, men også i den meget tidlige fase af et projekt, hvor det kan understøtte idéudvikling. Det kan også fungere som dialogværktøj både for kommunens medarbejdere internt, mellem kommune og forsyning og overfor borgere, hvor det gør sig godt i forbindelse med forventningsafstemning.

Læs mere og find værktøjet her >

---

Kurser, temadage og arrangementer 

 Vi opdaterer løbende KLIKOVANDs liste over kurser, temadage og andre arrangementer med relevans for fagpersoner, der arbejder med klimatilpasning. Skriv til os, hvis du kender til et arrangement, der skal på listen.

Find oversigten over arrangementer her >.

---