---

KLIKOVAND udvider med nye stærke medlemmer

KLIKOVANDs forretningsudvalg har besluttet at udvide netværket til hele Sjælland. Det vil sige, at kommuner og forsyninger i Region Sjælland nu også har mulighed for at melde sig ind og deltage i KLIKOVANDs arrangementer. Det er med stor glæde, at vi allerede kan sige velkommen til KLAR forsyning og FORS som medlemmer fra Region Sjælland. Vi har også fået en …

Læs mere.

---

Task Forcen løber videre med procesbistand til medlemmerne

Efter planen var 2018 Task Force-initiativets sidste år. Det er besluttet at forlænge Task Forcen, så KLIKOVANDs medlemmer har mulighed for at få procesbistand af Task Forcen i minimum hele 2019. I løbet af sidste år blev der sat punktum for otte projekter og sat otte i søen. En del af dem er stadig undervejs, derfor er medarbejderne fortsat travlt …

Læs mere.

---

Temadag om robusthedsanalyser 25. april

KLIKOVAND inviterer til en temadag om brug af ”robusthedsanalyser” i forbindelse med klimaprojekter, udledningstilladelser og spildevandsplaner. Vi vil på temadagen fokusere på, hvordan robusthedsanalyser kan udarbejdes, og vi vil drøfte behovet for at kommuner og forsyninger udarbejder robusthedsanalyser. Vi ønsker i fællesskab at blive klogere på, hvad robusthedsanalyserne kan bruges til, og hvordan de kan indgå i arbejdet med at …

Læs mere.

---

Få støtte til kommunens klimaarbejde gennem Realdania

Realdania har åbnet for ansøgninger til økonomisk støtte til at forebygge oversvømmelse ved stormflod og til at deltage i projektet DK2020, hvor 20 danske kommuner bliver udvalgt som frontløbere til at nå Parisaftalens mål i 2020 Danske kommuner inviteres til at gå forrest i kampen mod klimaudfordringerne Sådan skriver Realdania i en pressemeddelelse d. 14. marts 2019, som inviterer alle …

Læs mere.

---

CALL Copenhagen inviterer til kursus om LAP – Lokal Afledning af Peaks

Vil du lære noget nyt om klimatilpasning og få indblik i en innovativ tilgang til skybrud, som enkelt og omkostnings-effektivt kan løfte servicemål og sikre infrastruktur, byer og natur mod kloakvand under skybrud? Der findes en nænsom skybrudsløsning – LAP, der sondrer mellem intens regn og al anden regn.

På kurset vil du få viden om en ny strategisk tilgang til klimatilpasning, kendskab til LAP-pilotprojekter, juridiske forhold, forretningsplan for LAP i større skala, beskrivelse af ’Klimalancen’ og LAP i tæt by.

Derudover vil vi kigge på potentialer for LAP i deltagernes egne planlægningsområder.

Læs mere og tilmeld dig på CALL Copenhagens hjemmeside her >

---

Kurser, temadage og arrangementer 

Vi opdaterer løbende KLIKOVANDs kalender over kurser, temadage og andre arrangementer med relevans for fagpersoner, der arbejder med klimatilpasning. Skriv til os, hvis du kender til et arrangement, der skal på listen.

Find kalenderen her >

---
---