---

Hvor langt er kommunerne kommet med klimatilpasning i deres udpegede risikoområder?

I 2016 udarbejdede KLIKOVAND’s task force et kort der viser status for gennemførelsen af kommunernes klimatilpasningsplaner. Kortet angav risikoområder vedtaget i kommunernes klimatilpasningsplan og hvor langt kommunerne var nået med at gennemføre indsatser i disse risikoområder. Dette kort er nu blevet opdateret. Vi kan derfor præsentere status for klimatilpasningsprojekter …

Læs mere.

---

Test af et demonstrations-
laboratorie for vejbede hos Energi & Vand

Der investeres allerede massivt i vejbede rundt om i de danske kommuner. Men der mangler erfaringer fra testfaciliteter til at danne grundlag for beslutninger om design og funktion for disse massive investeringer. Derfor igangsatte CALL Copenhagen og Energi & Vand, i samarbejde med KLIKOVAND et arbejde med at udvikle et …

Læs mere.

---

Klimainnovations-camp

Helsingør Bykerne blev omdrejningspunkt for årets Klimainnovationscamp for studerende. I weekenden dystede 26 studerende fra forskellige studieretninger om at komme med det bedste bud på, hvordan den gamle bykerne i Helsingør kan klimatilpasses og samtidig skabe værdi på tværs for sundhed, rekreation, læring og grøn vækst. Det kom der mange spændende og kreative bud på. Men 1. prisen gik til …

Læs mere.

---

Nyt netværk på klimatilpasningsområdet

KLIKOVAND, Vand i Byer, CALL og INUNDO planlægger at danne et fælles netværk på klimatilpasningsområdet. Ambitionen er, at netværket på sigt skal rumme alle større netværk og projekter, der arbejder med klimatilpasning i Danmark både på regionalt, nationalt og internationalt niveau. Det er målet, at netværket skal omfatte alle de væsentlige aktører på klimatilpasningsområdet dvs. regioner, kommuner, forsyninger, virksomheder og …

Læs mere.

---

Stor tilslutning til National konference om klimatilpasning

Det har vist sig at være en stor succes at KLIKOVAND i samarbejde med C2C CC, CALL, INUNDO og Vand i Byer har arrangeret den store nationale konference om klimatilpasning den 23-24. oktober i Horsens. Konferencen er for længst udsolgt. Det ser vi som et tegn på, at der er et stærkt behov for fælles koordinering, erfaringsudveksling og videreudvikling. Og …

Læs mere.

---

Holbæk, Køge, Zoo i København og Søborg – med KLIKOVAND på studietur

KLIKOVANDs studietur 2019 begyndte vanen tro ved DGI-Byen i København. Vejret var med os, og ruten tog os over Sjælland til første stop ved Isefjorden og Holbæk Renseanlæg – landets eneste SBR-anlæg. Bodil kom forbi i 2013, og fjorden nåede kote 1,98. Det betød, at fjordvandet strømmede ind over anlæggets tanke. Handling var nødvendig, så tre propellerpumper blev installeret. NN …

Læs mere.

---

Tour de Force gennem juraen i klimatilpasningen

Den store sal på Teknologisk Institut var fyldt godt op med deltagere fra kommuner, forsyninger og virksomheder fra hele landet da KLIKOVAND i samarbejde med Teknologisk Institut afholdt temadag om jura i klimatilpasningen. I en præsentationsrunde udtrykte deltagerne ønske om at vide mere om blandt andet snitflader mellem forsyninger og kommuner og om hvem, der har ansvar for hvad, hvordan …

Læs mere.

---

Invitation til ERFA-netværk for medarbejdere i vandselskaber

Har du også brug for inspiration, nye faglige vinkler og erfaringsudveksling? Eller har du et emne du gerne vil vende med dine kollegaer? I så fald, kom til en inspirerende og spændende eftermiddag, hvor KLIKOVAND sætter fokus på: Hvilke krav må kommunen stille til forsyningen? 

Læs mere.

Kurser, temadage og arrangementer 

Vi opdaterer løbende KLIKOVANDs kalender over kurser, temadage og andre arrangementer med relevans for fagpersoner, der arbejder med klimatilpasning. Skriv til os, hvis du kender til et arrangement, der skal på listen.

Find kalenderen her >

---
---