---

KLIKOVANDS Task Force lukker og slukker

KLIKOVANDs Task Force der har eksisteret siden 2016 lukker ned med udgangen af året. I den forbindelse vil vi gerne takke Task Forcens to hårdtarbejdende medarbejdere Signe Boelsmand og Jens Stærdahl for deres store arbejde med at holde styr på ikke mindre end 19 forprojekter, 2 innovationsprojekter og 5 juraprojekter og sikre at de er kommet sikkert i land. Fra …

Læs mere.

---

Opsamling på Task Forcens projekter 2016 - 2019

Task Forcen blev etableret i 2016 med formålet at fremme arbejdet hos kommuner, forsyninger og hospitaler med at komme fra plan til handling på klimatilpasningsområdet. I de år Task Forcen har eksisteret, har proceskonsulenterne sat en lang række projekter i gang blandt KLIKOVAND’s medlemmer. De resultater og erfaringer, der er kommet ud af projekterne, kan bruges som inspiration og læring …

Læs mere.

---

Tak til Nina Caspersen for mangeårig indsats i KLIKOVAND

Nina Caspersen fra Lyngby-Taarbæk Forsyning har valgt at stoppe som delprojektleder i KLIKOVAND. Nina har fra starten i 2011 været med til at forme netværket. Der er fra Nina også kommet mange gode inputs til etablering af Det National Netværk for Klimatilpasning. Med stor energi har Nina drevet udvikling af forskellige værktøjer for medlemmerne. Som eksempler kan nævnes Bluespot (samlet …

Læs mere.

---

Det Nationale Netværk for Klimatilpasning

Fire netværk går sammen i et fælles nationalt netværk for klimatilpasning Klimatilpasningsnetværkene Vand i Byer, KLIKOVAND, CALL Copenhagen og INUNDO har i løbet af det seneste år arbejdet på en konsolidering af deres netværk til et nationalt netværk. Det har vi gjort for at skabe synergi mellem aktiviteter, men også for at tilbyde netværkenes deltagere én indgang til viden inden …

Læs mere.

---

ERFA–møde for Forsyninger

– Hvilke krav må kommunen stille forsyningen? Inviterede KLIKOVAND netværkes forsyninger til et ERFA-møde den 5. december, hos Lyngby-Taarbæk forsyning. Vi havde besøg af Advokat Henriette Soya fra Horten, der med baggrunden i TA-bekendtgørelse fortalte om hvilke Hovedaktiviteter og tilknyttede aktiviteter forsyningerne havde samt Miljøbeskyttelseslovens §32A om hvilke opgaver forsyningen kan påtage sige i henhold til Lokalplaner, udledningstilladelser mv. samt …

Læs mere.

---
---

Kurser, temadage og arrangementer 

Vi opdaterer løbende KLIKOVANDs kalender over kurser, temadage og andre arrangementer med relevans for fagpersoner, der arbejder med klimatilpasning. Skriv til os, hvis du kender til et arrangement, der skal på listen.

Find kalenderen her >

---
---