---

Task Forcen er klar med en skarp handlingsplan for 2016

Task Forcen har nu identificeret tretten indsatser, som vil blive prioriteret i 2016. De er udvalgt fra en lang liste på 59 behov for indsatser, som Task Forcen har identificeret på rejsen rundt til kommuner og forsyninger i hovedstadsregionen, enten i forhold til konkrete projekter eller knyttet til generiske udfordringer.

Læs mere.

---

Invitation til gå-hjem-møde om digital spildevandsplan og samarbejde i vandløbsopland

KLIKOVAND inviterer 3. oktober kl. 14-16 til gå-hjem-møde om digitale muligheder og samarbejde inden for vand- og spildevandsplanlægning. Hvordan kan en digital spildevandsplan bruges til borgerinddragelse eller til øget samarbejde på tværs af kommunegrænser? Hvilke muligheder for samarbejde på tværs dukker op, når en stribe kommuner arbejder med fællesregulativ for et helt hovedvandløbsopland - Værebro Å-opland? 

Læs mere.

---

Rammeaftaler med KLIKOVANDs rådgivere er på plads

Den regionale Task Force for klimatilpasning kan medfinansiere rådgivning til kommuner og forsyninger om klimatilpasning med 50 %. Der kan være tale om forprojekter – det vanskelige skridt fra en lidt for abstrakt plan til et konkret projekt, der kan arbejdes videre med – eller om løbende ad hoc rådgivning, hvor der er brug for at blive klogere på aspekter …

Læs mere.

---

Stor klimakonference

1. november 2016 

Skal du deltage i JUCs store klimakonference 1. november? På JUCs klimakonference stilles der skarpt på nye krav, uklarheder om finansiering, partnerskaber samt manglende eller dårlig lovgivning på klimatilpasningsområdet. Konferencen er bygget op omkring en fælles formiddag for så at splitte op i tre spor, hvor man frit kan skifte spor undervejs. 

Læs mere.

---

Opdateret liste over kurser, temadage og andre arrangementer

KLIKOVAND har samlet oplysninger om kurser, temadage og andre arrangementer med relevans for fagpersoner, der arbejder med klimatilpasning. Nu med dato for politikerseminar og event på klimatilpasningslaboratoriet. 

Læs mere.

---