Odense var sidste stop på vores studietur den 11. september. I Højstrupparken ventede lækker kage og dampende kaffe på os i parken. Vi fik også en forfriskende præsentation af de udfordringer Odense Kommune, Vandcenter Syd og deres rådgiver, Rambøll, havde stået overfor med deres omfattende LAR-projekt, der gik ud på at aflede vandet fra den ny atletik- og cykelarena.

Den ny arena er overdækket og afledning af regnvandet til kloaknettet ville ikke være en god idé, da det fælleskloakerede område allerede er overbelastet. Derfor valgte Odense Kommune og VandCenter Syd at anlægge en kunstig sø med nedsivning i Højstrupparken ved siden af. Det ville gøre vandet synligt og bringe et rekreativt element ind i deres løsning.

Regnvandsanlæg er ikke glade for byggepladser

Da vi kom på besøg stod søen fyldt med vand, der ikke kunne nedsive, fordi skybruddet nogle dage tidligere havde udvasket  byggestøv og jordmaterialer fra byggepladsen, der ligger tæt på. Det betød, at vi kun kunne skimte trædestenene og niveauerne i den kunstige sø. Planen lige nu var at pumpe vandet væk, når arenaen står færdig i november, og derefter oprense bassinet. Og så håber alle på, at det smukke anlæg kommer til sin ret igen.

Regnbassin

Den kunstige sø – trædestenene skimtes

Rambøll og VandCenter Syd har sat et udviklingsprojekt i gang, hvor de vil følge og måle nedsivningen i parken over længere tid for at se, om der er en udvikling i nedsivningsevnen, enten positivt eller negativt.

Lang proces

Der ligger en lang proces forud for at løsningen blev etableret. Højstrupparken ligger i et socialt belastet område i Odense og samtidigt er fælleskloakkeringen også hårdt belastet. Lige ved siden af ligger en §3 sø, så der har været en del hensyn, der skulle tilgodeses.

Løsningen er et medfinansieringsprojektet, hvor selve anlægget har kostet ca. 2,1 millioner kr., som forsyningen har betalt, og kommunen har stået for de rekreative elementer, der beløber sig til ca. 400.000 kr. Løsningen er billigere end en traditionel løsning.

Positive tendenser

Parken  bliver nu i stigende grad besøgt af nye grupper af borgere, der lufter hunde, går tur med barnevognen, løber på stierne eller sidder ved kanten og nyder anlægget og dets diverse beplantning.

Højstrupparkens kunstige sø

Højstrupparken bruges nu også af løbere og hundeluftere

Odense Kommune og Vandcenter Syd synes dog, at selve reglerne om medfinansiering har gjort projektet noget bøvlet i forhold til ansvarsfordeling og en smidig projektstyring. De vil i fremtiden overveje nøje, hvilke projekter, der vil blive gennemført som medfinansieringsprojekter.

I kan se projektet  hér: Præsentation af Højstrupparken.

Permeabel asfalt og faskinen

Så gik turen til sidste stop inden hjemturen til København: Agerlandsvej. Hér kom vi ud til en vej, der var ved at blive gravet helt op. Ned mod den blinde ende af vejen kunne vi så se hele profilen på den kommende faskine, der skulle fodres med regn gennem den permeable asfalt på toppen.

Projektet er udviklet i et tæt samarbejde mellem VandCenter Syd, Entreprenørfirmaet Egelund A/S, NCC, Odense Kommune og Orbicon. Målet er at gøre vejen i stand til at opsuge og nedsive store mængder regnvand, så vandet ikke belaster kloakkerne. Dermed behøver man ikke udvide kloakken i vej, og risikoen for terræn- og kælderoversvømmelser i og omkring Agerlandsvej minimeres.

Den nye type permeable asfalt kombineret med en faskine, der er bygget op af 40 cm drænstabil bærelag, skulle gerne løse problemerne på Agerlandsvej, der ikke har meget trafik, alligevel står for at skulle have skiftet slidlag og ikke ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. En udfordring kan dog være, at området har meget moræneler.

15 mennesker stod og betragtede hullet i vejen og den ny profil med stor interesse og masser af spørgsmål på læben. Demonstrationen af asfaltens evne til at lede vand igennem blev også beundret, så alt i alt var det et meget inspirerende og lærerigt besøg på en stille villavej i Odense. Du kan læse mere om projektet her: http://www.vandcenter.dk/nyheder/2014/09-agerlandsvej

Den tørstige asfalt

Den tørstige asfalt

Så gik turen mod København efter en lang og inspirerende dag. Selvom vi var trætte, var der stadig ivrige samtaler om det, vi havde set, og om hvordan det kunne inspirere derhjemme.