De fleste KLIKOVAND-Kommuner har sendt deres forslag til klimatilpasningsplaner i høring eller fået dem endeligt vedtaget. Med når planerne er vedtaget er arbejdet ikke slut.

Denne formiddag sætter vi fokus på implementering af klimatilpasningsplanerne. Hvordan kan kommune og forsyning arbejde med klimatilpasning på baggrund af planen? Hvordan kommer vi fra luftige retningslinjer om synergi til konkret planlægning? Har klimatilpasningsplanen en konsekvens for spildevandsplanen, beredskabsplan/indsatsplan, vandforsyningsplan eller andre planer? Og hvordan sikres en kontinuitet i arbejdet med klimatilpasning, så vi også får klimaløsninger med på budgettet i 2017?

Det er nogle af de spørgsmål vi vil drøfte på mødet.

Tilmelding skal ske til Gitte Norman (tmfgno@gladsaxe.dk / telefon 39 57 58 02) senest den 30. maj 2014.