Call for papers: National konference om klimatilpasning

Konferencen skal afspejle de væsentligste ting, der sker indenfor klimatilpasning i Danmark.

Derfor inviterer vi fagfolk, der har nye og spændende inputs, til at afholde en session.

Send dit forslag til Coast to Coast Climate Challenge senest d. 20. juni 2019

Coast to coast-mailen er åben for alle idéer til indlæg. Efter d. 20. juni samler vi op på det hele og indgår i dialog med jer, der har bragt emner på banen. Der er derfor ingen formelle krav til jeres forslag til indlæg.

Ønsker du en stand på markedspladsen, er det også Coast to coast-mailen, du skal henvende dig på. Skriv og hør om mulighederne. Der er et begrænset antal pladser.

Læs herunder om opbygningen af hvert spor og vores inspiration til indhold. Vær kreativ, og send gerne helt nye forslag i vores retning.

I arrangørgruppen tilrettelægger vi sporet om merværdi i klimatilpasning. Alligevel modtager vi gerne gode input og idéer til oplægsholdere.

Niels Aage Skovbo for Region Midtjylland

Niels Aage Skovbo for Region Midtjylland

Opbygning af sessionerne i de faglige spor

Hver session opbygges sådan:

 • To oplæg på hver ca. 15 min + 5 min. til spørgsmål
 • Opgave/diskussion ca. 30 minutter. Dette skal indeholde et element hvor deltagerne er fysisk aktive eller kreative med den faglige problematik
 • Opsamling 10 minutter
 • Pause og skift til næste session 10 minutter

Deltagerne skal på banen og hver session skal bidrage til at svare på konferencens overordnede spørgsmål.

Hver faglig session har en vært, der både planlægger og faciliterer sessionen og holder tiden. Udover værten er der en faglig koordinator, som har ansvar for at samle op på deltagernes input til konferencens spørgsmål.

Værten leverer forud for konferencen 2-3 linjers beskrivelse til konferenceprogrammet.

Det faglige spor: Nye tekniske løsninger og tilgange

I dette spor skal vi sammen blive klogere på, hvor langt vi er kommet med klimatilpasningen. Ikke mindst skal vi undersøge, hvor pilen peger hen i fremtiden.

Hvad er status for f.eks. rensning af regnvand, fordampning, og smart-city i klimatilpasningen? Får vi evalueret, dokumenteret, vidensdelt og medvirker vi til, at lovende produkter kommer på markedet?

Vi foreslår disse emner for sessioner:

 • T1: Vandkvalitet, rensning og miljøtilladelser
  Viden om kvalitet af regnvand og konsekvenser i recipienter og teknologier til rensning af regnvand
 • T2: Havvand og kystbeskyttelse
  Havstigninger, storme og kystdynamik samt teknikker til kystsikring
 • T3: Smart cities og vandet
  Digitale løsninger til overvågning og styring af spildevand og regnvand
 • T4: Højtstående grundvand
  Prognoser for fremtidig udvikling, konsekvenser for nedsivning og indtrængen af uvedkommende vand i ledningsnettet
 • T5: Fordampning og grønne vægge
  Fordampning og grønne vægge er nyere metoder til at aflede vandet fra belastede områder
 • T6: Samspillet imellem de mange strategier til vandhåndtering
  Hvordan optimerer vi samspillet imellem de mange løsningsstrategier som nedsivning, magasinering, fordampning, transport mv.?
 • T7: Ekskursion 1 (inkl. frokost)
  Se eksempler på konkrete løsninger. Der er bus og 2 timer og 15 minutter til rådighed
 • T8: Drift af anlæg til klimatilpasning
  Hvordan skal ansvar og udgifter fordeles? Og hvordan sikres at anlæg virker om 10 år, når der pludselig er brug for dem?
 • T9: Seneste udviklinger indenfor vandhåndtering
  Ny viden om nedsivning, magasinering, transport mv.

Det faglige spor: Organisering, samarbejde og jura

Sessionerne i dette spor skal belyse udfordringerne og mulighederne ved, at klimatilpasning går på tværs af lovgivning og organisationer.

Hvordan er rammerne for at lave effektiv klimatilpasning med merværdi i dag? Og hvor er der brug at for at udvikle på juridiske, administrative og økonomiske rammer?

Vi foreslår disse emner for sessioner:

 • O1: Hvordan håndterer vi siloopdelingen i lovgivning og administration?
  Eksempler på og strategier til at håndtere den uundgåelige sektoropdeling af lovgivning og administration.
 • O2: Koordinering og understøtning af klimatilpasning.
  Hvordan kan staten, regionerne og de forskellige netværk bedst understøtte arbejdet med klimatilpasning.
 • O3: Klimatilpasning, landbrug og natur
  Klimatilpasning kan give bedre våd natur, men giver den nuværende § 3 beskyttelse og landbrugsstøtte gode rammebetingelser for klimatilpasning med merværdi?
 • O4: Kystsikring og bidrags-fordeling
  Hvordan fordeler vi udgifterne til kystsikring på en retfærdig og administrerbar måde?
 • O5: Spildevandstakster og regnvand
  Når der kommer mere vand fra oven og fra neden, er der så behov for at genoverveje de nuværende spildevandstakster?
 • O6: Evaluering og dokumentation
  Behov for dokumentation af virkningen af tekniske løsninger og erfaringer med drift. Evaluering af klimatilpasningsprojekter i forhold til vandhåndtering, merværdi, proces, omkostningseffektivitet mv.
 • O7: Medfinansieringsordningen og andre kilder til finansiering
  Virker de nuværende regler for finansiering hensigtsmæssigt? Og kan vi få nogle af de som har gevinst af investeringer i klimatilpasning, som forsikringsselskaber og udsatte boligejere, til at bidrage?
 • O8: Ekskursion 2 (inkl. frokost)
  Organisering og samarbejde omkring konkrete projekter. Der er bus samt 2 timer og 15 minutter til rådighed
 • O9: Forsyningernes strategi når vandet også kommer fra oven og fra neden
  Hvilke strategier kan forsyningerne bruge i forhold til højtstående grundvand og regnvand?