På KLIKOVANDs gå-hjem-møde 3. oktober fortalte Rasmus Kierudsen fra Egedal Kommune om deres vision med en spildevandsplan. Ramus’ oplæg satte både fokus på borgernes brug af spildevandsplanen og det tværkommunale aspekt i forbindelse med vandløb.

Kort fortalt har Egedal Kommune udviklet en webbaseret platform for deres spildevandsplan. Hér kan borgerne selv tjekke oplysninger om forhold i relation til deres egen ejendom. Borgernes adgang er gjort let tilgængelig gennem en applikation (app) til smartphones. Andre kommuner og vandselskaber kan frit benytte platformen til eget brug og kan blandt andet lægge data om vandløb ind, så disse kan deles på tværs af kommunegrænserne.

Udgangspunkt: En plan for borgerne

Rasmus fortalte, at tanken var at udarbejde en spildevandsplan, som var rettet mod borgerne. De skulle kunne forstå den, og den skulle være målrettet dem og tage højde for deres ønsker.

Det har betydet, at den digitale del (mitspildevand.dk) er blevet til en platform, hvor den enkelte borger kan søge viden om sin ejendom.

mitspildevand

 

Ud fra tanken om, at borgere ikke bruger mere end 5 minutter på at undersøge, hvad der vedrører dem i spildevandsplanen, er den primære indgang til mitspildevand.dk en applikation til smartphone, der gør det hurtigt og nemt at gå til. De traditionelle emner, som også er indeholdt i en spildevandsplan, findes i et andet dokument.

 

Gratis tilbud til andre kommuner og vandselskaber

Egedal Kommune har brugt et kommunikationsfirma til at udarbejde borgerindgangen. Samtidig er kodningen til platformen udviklet som open source, hvilket vil sige, at andre kan gå ind og bruge den gratis.

Egedal Kommune har naturligvis brugt en del penge på projektet, men andre kommuner kan nu frit gå ind og bruge programmet bag platformen til deres egen spildevandsplan. Det er naturligvis også muligt at udvikle borgerindgangen yderligere, så andre planer, projekter eller områder kan vises fra den samme platform.

Data på tværs af kommunegrænser

Ud over borgerindgangen giver platformen også mulighed for, at flere kommuner kan dele data. Det kan være en fordel for kommuner, der deler et vandløb. Når man for eksempel udsteder en udledningstilladelse, vil det være en fordel at vide, hvad der foregår opstrøms/nedstrøms i et vandløb, da det jo er den samme recipient. Det kan platformen hjælpe med.

Debat om udnyttelse af den digitale spildevandsplans muligheder

Flere fremhævede, at platformen kunne lette kommunernes samarbejde om de fælles vandløb, fordi den giver mulighed for at dele data.

App’en er også et godt kommunikationsværktøj for kommuner og vandselskaber. Der er fine muligheder for at anvende den i forbindelse med ændringer, der påvirker borgerne direkte. Det kunne være, hvis en kommune overvejer at indføre separat kloakering eller placere et renseanlæg et nyt sted.

Hvis borgerne nemt selv kan finde oplysningerne, vil kommunen og vandselskabet få henvendelser fra borgere med en langt større indsigt i deres egen sag. Omvendt kan kommune og vandselskab henvise til den digitale platform og samtidig demonstrere åbenhed i forvaltningen.

ramsus-k

Oplægsholder Rasmus Kierudsen fra Egedal Kommune og deltager i gå-hjem-mødet.