Af:  Morten Slotved

Vand som årsagen til brand lyder både komisk og paradoksalt. Ikke desto mindre er det netop ”for meget” vand, der har skabt én af de mest markante brændende platforme i nyere tid for landets kommuner. Mere præcist for meget regnvand. Og endnu mere præcist regnvand i alt for intense mængder på alt for kort tid.

I efterhånden mange år er vi til stadighed af klimaeksperter blevet advaret om en forøget risiko for hyppigere tilfælde af lokale skybrud. Med deraf afledte konsekvenser i form af fyldte kloakker, oversvømmede arealer og bygninger og forurenet badevand.

Forudsigelserne holder

Mange kommuner skal roses for det stykke arbejde, der allerede er gjort. Absolut. Den rettidige omhu har trods alt gennemsyret tilgangen til den enorme samfundsmæssige udfordring. Jeg oplever, at få er i tvivl om, at arbejdet med klimatilpasningen bør have høj prioritet. Derfor har det også været et granatchok at konstatere, at virkeligheden så hurtigt og så brutalt har vist sig at være mindst lige så slem, som de forudsigelser vi hidtil har lyttet til.

De seneste par års meget kraftige storme og ekstreme skybrud har været et wake up call for vores tilgang til problemstillingen. Vi har måttet konstatere, at vi ikke kan nøjes med at gøre, som vi plejer. For det vi plejer vil ikke være tilstrækkeligt. Tale om forbedringer er for uambitiøst og utilstrækkeligt. Vi skal tale om forandringer. Markante forandringer. Med høj hastighed.

Det gode i det slemme er, at vi i Danmark er blevet præsenteret for en brændende platform, som ofte er nødvendigt for reelt at kunne skabe markante forandringer. Vi er nu tvunget til at tænke i helt nye løsningmodeller og tankesæt. Ligesom vi bliver nødt til at kigge på andre og mere effektive måder at arbejde sammen på. Det gælder alle parter. På tværs af de kommunale administrationer, politikere, forsyningsselskaber, borgere og interesseorganisationer.

Jeg kan med stor glæde konstatere, at der i tidligere blogindlæg er skrevet om mange spændende projekter og konstellationer, som der er taget initiativ til rundt om i landet. Således også i Hørsholm Kommune, hvor vi har igangsat en lang række initiativer, der på hver deres måde skal bidrage til at sikre, at uvejr i den barske ende af skalaen i fremtiden forårsager mindst mulig skade.

Som alle andre kommuner har vi også i Hørsholm Kommune grebet fat i de kendte håndtag og løsninger. Der hvor de fungerer og giver mening. Men samtidig har vi igangsat andre projekter, som er mere nytænkende, og som bryder rammerne for de måder vi plejer at gøre tingene på.

Et tværkommunalt projekt

Jeg vil her nævne et enkelt projekt, som er et godt eksempel på et tværkommunalt samarbejde, der har til formål at finde og skabe løsninger omkring Usserød Å. En Å der slynger sig gennem kommunerne Hørsholm, Fredensborg, og Rudersdal.

Det tværgående samarbejde udspringer af de oversvømmelser, som borgerne langs Usserød Å oplevede i 2010, som følge af det usædvanligt kraftige regnskyl, der ramte dele af Danmark den 14. august 2010. Det var en særdeles ubehagelig oplevelse for de mange borgere, der blev hårdt ramt af oversvømmelserne. Alle tre kommuner blev hurtigt enige om, at der skulle ske noget. Nu. Og hændelsen blev startskuddet til en række ekstra beslutninger og handlinger i de tre kommuner. Blandt andet ”Usserød Å LIFE” projektet.

I de kommende år skal Usserød Å LIFE projektet bidrage til, at oversvømmelser langs hele åen kan undgås i fremtiden – i alle tre kommuner. De konkrete løsninger langs åen vil være meget forskelligartede. Nogle kendte, andre nye. Det væsentlige er dog, at der nu er etableret et blivende, tværkommunalt samarbejde omkring Usserød Å, så vi minimerer risikoen for, at vi fremadrettet eksporterer problemerne fra kommune til kommune.

Projektet forventes at kunne generere en unik viden og erfaring til brug for fremtidens tværkommunale samarbejder i hele Europa. Derfor har projektet for perioden 2012-2016 modtaget ca. 1 mio. Euro fra EU LIFE programmet.

”Usserød Å LIFE projektet” er et rigtig godt eksempel på et projekt, der næppe var tonet frem, hvis vi ikke var blevet placeret på den brændende platform og var blevet tvunget til at tænke reelle forandringer.

På trods af eksperternes dystre forudsigelser om mere ekstremvejr i fremtiden er jeg således fortrøstningsfuld. Krisemeldingerne og den brændende platform tvinger os alle til at være endnu mere kreative i vores tanker og handlinger.

Held og lykke med forandringerne.

Morten Slotved 2014 SH

 

 

 

 

 

 

 

Morten Slotved, bestyrelsesformand i Hørsholm Vand ApS og borgmester i Hørsholm Kommune