Spisehuset i DGI-byen var pakket, da KLIKOVAND i samarbejde med Forsikring & Pension holdt temadag om skybrudsplaner. Omdrejningspunktet for mange af oplægsholderne var samfundsøkonomi og cost-benefit-analyse

Det var med stor glæde, at Task Forcen tog imod de mange deltagere ved skybrudstemadagen 31. august i DGI-byen i København. Deltagerne var bredt sammensat af kommuner, forsyninger og rådgivere, der alle arbejder professionelt med klimatilpasning.

Task Forcen ved Merle Enghoff og Bente Villumsen indledte dagen med kort at fortælle om projektnetværket, som er knyttet til Ballerup Kommune og Novafos´ arbejde med at udarbejde en skybrudsplan. Det er også i denne sammenhæng, at Merle og Bente senere på året vil videregive alle erfaringer og læringspunkter fra arbejdet med Ballerups skybrudsplan.

Hvorfor skal vi skybrudssikre?

Efterfølgende fortalte Karsen Arnbjerg-Nielsen fra DTU om, hvorfor vi skal klimatilpasse, og hvad vi skal være opmærksom på, når vi planlægger vores byudvikling. Karsten kom også ind på de forskellige logikker, der hersker, når vi taler om ”Mitigation”-mindre CO2 og ”Adoptation” -håndtering af vand. Karstens oplæg kan ses her.

Erfaringer fra København

Jan Rasmussen fra Københavns Kommune fortsatte i Karstens spor om byudvikling kombineret med tilpasning i en eksisterende by. Københavns klimatilpasning tager afsæt i syv planer for respektive vandoplande, som i alt består af 300 projekter. De mange projekter er klumpet i mindre projektpakker, der drypvist bliver lanceret frem mod 2035. Jans oplæg kan ses her.

Skrift 31

Skrift 31 og cost-benefit-analyse var overskriften på Birgit Paludans oplæg, som førte deltagerne ind i den store samfundsøkonomiske regnemaskine. Indledningsvis fortalte Birgit om de tre principper for fastsættelse af serviceniveau. Her slog hun fast, at man som minimum skal leve op til skrift 27, og at skrift 31 skal ses som en overbygning. Dernæst gennemgik Birgit de trin, man metodisk skal igennem for at gennemføre en cost-benefit-analyse. Birgits oplæg kan ses her.

At arbejde med cost-benefit-analyse

Efter en velfortjent kaffepause fortalte Daniel Grube Pedersen fra Gladsaxe Kommune om deres erfaringer med at arbejde med cost-benefit-analyse i tæt samarbejde med Novafos og Orbicon som rådgiver. I Gladsaxe har man opstillet en række scenarier for separatkloakering og klimatilpasning. Der foreligger ikke nogle endelige resultater endnu, men meget tyder på, at nettonutidsværdien er negativ for alle scenarier, og at der ikke er stor forskel på resultaterne, hvad angår separatkloakering og klimasikring. Gladsaxe har oplevet, at opgaven udvikler sig undervejs, og at man hele tiden bliver klogere. Hele Daniels oplæg kan ses her.

Skybrudssikring i Ballerup

Iben Bertelsen fra Ballerup Kommune og Pernille Slot fra Novafos fortalte om deres erfaringer og læring med udarbejdelse af en skybrudsplan i samarbejde med Task Forcen. ”Samarbejde og samtidighed er omdrejningspunktet”. Det var de indledende ord fra Iben. Et af elementerne i skybrudsplanen var at få udarbejdet en cost-benefit-analyse for at kunne vurdere, hvilet serviceniveau man skulle lægge sig op ad. Resultatet af analysen var meget overraskende, for det kunne som udgangspunkt ikke betale sig at klimasikre set i et samfundsøkonomisk perspektiv og slet ikke til et serviceniveau svarende til København. Hele Iben og Pernilles oplæg kan ses her.

Hvordan bidrager forsikringsbranchen?

Som medarrangør af skybrudstemadagen sluttede Hans Reymann-Carlsen fra Forsikring & Pension dagen af med at fortælle om, hvem de var, og hvorfor forsikringsbranchen var interesseret i klima. Hans kom blandt andet ind på de partnerskaber, som Forsikring & Pension har indgået, herunder KLIKOVAND, deres opsamling og videregivelse af skybrudsdata samt deres borgeroplysning. Et andet partnerskab, som Hans fremhævede, var Regn & Byer, herunder opdatering og værktøjet PLASK. Hans´ oplæg kan ses her.

Som et gimmick havde Forsikring & Pension taget en række virtual-reality-briller med, så deltagerne kunne opleve, hvordan et skybrud kan tage sig ud hjemme i stuen.

Tak for nu

KLIKOVAND og Task Forcen takker for den store interesse for temadagen og håber, at vi i løbet af efteråret kan fortælle mere om vores erfaringer med arbejdet med skybrudsplanen i Ballerup og forhåbentlig blive lidt skarpere på, hvad en sådan plan kan indeholde.