Hjem>Bloggen 2

Vi er de sidste, der kan gøre noget

Af miljøadvokat Pia Lisbeth Nielsen, Molt Wengel Advokatfirma I oktober 2014 deltog jeg i en konference i Tokyo, hvor Al Gore var inviteret til at tale om klimaforandringer og det forhold, at klimaforandringer ikke kun isoleret betyder ødelæggelse af infrastruktur, hungersnød, fatalitet og sygdom, men at de på længere sigt vil være årsag til en [...]

By |2018-12-18T13:03:24+01:00mandag, 26. januar, 2015|Bloggen 2, Nyheder|

Klimatilpasning over kommunegrænser

Af Ulrik Winge, By- og Miljødirektør i Frederiksberg Kommune Slut med at hytte sit eget skind. Vandet kender ingen grænser, så samarbejde på tværs af kommuner og forsyninger er altafgørende for  klimasikring af vores byer. Frederiksberg regner med investeringer på knap 1,5 mia. (milliard!) kr. over de næste 25-30 år. Det er en kompliceret og [...]

By |2018-12-18T13:03:24+01:00fredag, 14. november, 2014|Bloggen 2|

Vandstrømme og beslutningsstrømme i en verden der flyder

Af Mikkel A. Thomassen, partner hos Smith Innovation Klimaudfordringerne viser, at tiden er ved at løbe fra en bestemt måde at indrette vores byer og samfund på. Med vand i gader og kældre er problemet blevet til at tage og føle på. Tværgående udfordringer kræver tværgående samarbejde. Partnerskaber synes derfor at være svaret, når tidens [...]

By |2018-12-18T13:03:27+01:00fredag, 7. november, 2014|Bloggen 2|

Kystsikring er en fælles sag

Af Mogens Stougaard, Registreret Revisor, sekretær og kasserer for Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag På Nordfyn har vi stiftet et fælles kystsikringslag, der repræsenterer os alle, uanset om vi er ejere af sommerhuse, helårshuse eller landbrugsejendomme. Det nordfynske kystsikringslag fik sin nuværende form i 1985 og bærer officielt navnet Det nordfynske kystsikrings-, dige- og [...]

By |2018-12-18T13:03:27+01:00tirsdag, 28. oktober, 2014|Bloggen 2, Nyheder|

Tre prisloftsår med ansøgninger om klimatilpasningsprojekter

Af Helena Berg Forchhammer, fuldmægtig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen I 2013 fastsatte Miljøministeriet regler, som gør det muligt for spildevandsselskaberne at medfinansiere kommunale og private klimatilpasningsprojekter. I Forsyningssekretariatet har vi nu behandlet ansøgninger om disse projekter for i alt tre prisloftsår. Tiden er nu moden til, at vi kan dele ud af vores erfaringer og [...]

By |2018-12-18T13:03:27+01:00onsdag, 22. oktober, 2014|Bloggen 2, Nyheder|

Tænk natur ind i projekterne fra starten

Af Bente Villumsen, Danmarks Naturfredningsforening (DN) Som naturfredningsforening interesserer vi os egentlig ikke for oversvømmede kældre. Oversvømmelser i byerne kan selvfølgelig ramme os som borgere, lige så vel som det rammer alle andre. Men fra naturens synspunkt er vandet ikke noget problem, før det rene regnvand bliver forurenet af spildevand og løber urenset ud i [...]

By |2018-12-18T13:03:27+01:00onsdag, 15. oktober, 2014|Bloggen 2, Nyheder|

Både faskine og overløb

Af Eric Prescott, direktør, A4 arkitekter og ingeniører a/s Generelt fokuserer debatten meget på husejere med egne parceller, når vi ønsker at private skal aflede deres regnvand lokalt. I byen er vores udfordring imidlertid de store etageejendomme og deres muligheder for at udføre lokal afledning. A4 har været med i en lang række projekter, og [...]

By |2018-12-18T13:03:28+01:00torsdag, 2. oktober, 2014|Bloggen 2, Nyheder|

Godt samarbejde og gennemtænkt kommunikation

Af Dennis Schultz, driftschef for Marielyst, Postfunktionærernes Andels-Boligforening (administrerer GAAs afdelinger) Klimatilpasning i en almennyttig boligforening kræver grundlæggende to ting: at arbejde bevidst på at skabe et godt samarbejde og tage sig tiden til at lytte og føre en målrettet kommunikation med beboere og andre interessenter. Klimatilpasning blev en del af vores hverdag i 2011. [...]

By |2018-12-18T13:03:28+01:00tirsdag, 2. september, 2014|Bloggen 2|

Hvordan kan klimatilpasning være med til at fremme bylivet?

Af Karina Juul Larsen, planlægger, Gribskov Kommune I Gribskov Kommune har vi arbejdet med ønsket at håndtere vores overfladevand, så vi opnår nye rekreative og sundhedsfremmende tiltag, og dermed bidrage til at fremme kvaliteten af den eksisterende by. Med andre ord ville vi finde vejen fra teori og gode visioner til praksis. Det har givet [...]

By |2018-12-18T13:03:28+01:00torsdag, 3. juli, 2014|Bloggen 2, Nyheder|

En opfordring til at skabe fælles praksis og samarbejde på tværs

Af Klaus Pallesen, projektleder for Usseråd Å LIFE projektet I Usserød Å LIFE projektet arbejder vi i praksis med stort set hele den palette af opgaver og problemstillinger, der ligger i den offentlige service og forvaltning af vand og miljø. Projektets mission er at finde løsninger, som kan forhindre at de store oversvømmelser i 2010 [...]

By |2018-12-18T13:03:29+01:00torsdag, 26. juni, 2014|Bloggen 2, Nyheder|
Go to Top