Hjem>Kommunikations aktiviteter

Se bypark og regnbede på Kong Hans Allé i Gladsaxe

Vis vejen frem 24. august: Nye regnvandsbede på Kong Hans Allé skal mindske oversvømmelser i området omkring Buddinge Station. Projektet bidrager til trafiksikkerhed, blandt andet på en skolevej, og skaber grønnere omgivelser. Et grønt område udvikles som bypark og giver anledning til at afprøve nye metoder til involvering af borgere. Kom og hør om projektet, [...]

By |2018-12-18T13:03:19+01:00fredag, 16. juni, 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|

Se nye regnvandsløsninger i Græse

Vis vejen frem 24. august: Et nedslidt kloaksystem og et krav om at reducere overløb af spildevand til Græse Å blev anledningen til et regnvandsprojekt, hvor alt vejvand i Græse blev afkoblet fra fælleskloakken. Projektet omfatter mange forskellige tekniske løsninger og har givet grønnere veje i Græse. Projektet er et flot sammenspil af mange forskellige [...]

By |2018-12-18T13:03:19+01:00fredag, 9. juni, 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|

Se permeabel asfalt i praksis på Mariendalsvej

Vis vejen frem 24. august: Vejarealer kan også fungere som forsinkelsesbassin. Det er tilfældet på Mariendalsvej på Frederiksberg, hvor vandgennemtrængende asfalt nedsiver regnvandet og aflaster kloakkerne under skybrud. Mariendalsvej er et af de klimatilpasningsprojekter på vej, som du kan se og høre om den 24. august > Den anvendte løsning med permeabelasfalt og drænstabil på [...]

By |2018-12-18T13:03:19+01:00fredag, 2. juni, 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|

Sikring mod skybrud på virksomhedernes dagsorden

Sammen med Dansk Industri, Dansk Erhverv, NIRAS og Forsikring & Pension har KLIKOVAND sat sikring af små og mellemstore virksomheders værdier på dagsordenen. Vores ønske med samarbejdet er at give disse virksomheder tilstrækkelig viden til, at de kan sikre sig mod skybrud på et oplyst grundlag.   Vores håb er, at færre virksomheder fremover oplever [...]

By |2018-12-18T13:03:20+01:00mandag, 30. januar, 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder|

KLIKOVANDs ambitiøse mål for 2017

KLIKOVAND tematiserer sine indsatser og aktiviteter i ny handlingsplan. Projektledelsen i KLIKOVAND holdt strategidag i slutningen af 2016. Her tog vi blandt andet fat på vores koncept for KLIKOVAND fra 2015 og fik input fra Task Forcen til mulige opgaver, som de havde identificeret på deres mange møder med kommuner og vandselskaber. Resultatet er en ambitiøs [...]

Invitation til gå-hjem-møde om digital spildevandsplan og samarbejde i vandløbsopland

KLIKOVAND inviterer 3. oktober kl. 14-16 til gå-hjem-møde om digitale muligheder og samarbejde inden for vand- og spildevandsplanlægning. Hvordan kan en digital spildevandsplan bruges til borgerinddragelse eller til øget samarbejde på tværs af kommunegrænser? Hvilke muligheder for samarbejde på tværs dukker op, når en stribe kommuner arbejder med fællesregulativ for et helt hovedvandløbsopland - Værebro [...]

Velbesøgt temadag om samarbejde og kommunikation i klimatilpasningen

Omkring 35 kolleger fra vandselskaber og kommuner mødte frem til KLIKOVANDs temadag 28. april om samarbejde og kommunikation. Formålet med temadagen var at dele gode erfaringer og læringspunkter fra klimatilpasningsprojekter. Formiddagen havde fokus på samarbejde, mens eftermiddagen tog udgangspunkt i hvorfor, hvordan og til hvem man kommunikerer i projekter. Temadagen blev afholdt hos Nordvand. Imran [...]

Nyt om virksomhedskampagne og klimatilpasning

I juni 2015 holdt KLIKOVAND, kommunikation en velbesøgt og udbytterig workshop med ERFA-gruppen for tilsynsmedarbejdere i Kommunerne. Arbejdsgruppen for kommunikation er efterfølgende kommet frem til, at vi stadig mangler viden om, hvad virksomhederne ønsker. Vi interviewer udvalgte virksomheder Derfor har arbejdsgruppen besluttet, at gennemføre telefoninterview med udvalgte virksomheder for at afklare virksomhedernes ønsker og behov [...]

By |2015-09-24T10:41:13+02:00torsdag, 24. september, 2015|Afholdte arrangementer, Kommunikation, Kommunikations aktiviteter, Nyheder|

LAR-tur med KLIKOVAND – den 10. september 2015

KLIKOVAND inviterer igen i år på en studietur, der går til nye klimatilpasningslokaliteter i Hovedstadsregionen. Formålet med studieturen er at give dig og dine kollegaer inspiration i jeres hektiske hverdag og mulighed for at diskutere forskellige løsninger. Turen henvender sig til alle interesserede i kommuner og vandselskaber. Du kan se programmet for dagen her. Hvis [...]

By |2015-08-18T07:19:06+02:00tirsdag, 18. august, 2015|Arrangementer, Kommunikation, Kommunikations aktiviteter, Nyheder|
Go to Top