Konference om den grønne vej

Forurenende, støjende, dyre, overfyldte, farlige, miljøbelastende – er nogle af de prædikater veje oftest bliver påsat. Men hvad nu hvis vejen blev en del af løsningen i stedet for en del af problemet? Veje er en central del af samfundet, og med nye innovative koncepter kan veje være et middel til klimatilpasning og genanvendelse af materialer.

Om konferencen

På konferencen om den grønne vej bliver du klogere på vandafledning gennem permeable belægninger, rensning af vejvand gennem vejbede eller filterbrønde. Muligheder for genanvendelse af gamle vejmaterialer vil blive adresseret, og Anders Lie fra Trafikverket i Sverige fortæller om Drive Me projektet og krav til vejene NÅR de førerløse biler bliver hverdag.