Den 27. maj 2013 holdt KLIKOVAND eftermiddagsseminar for politikere i Region Hovedstadens kommuner.

Vedbæk i solskin dannede rammen om en inspirerende eftermiddag med velforberedte oplægsholdere og engagerede deltagere. Formålet med dagen var at give politikerne et overblik over processen i arbejdet med klimatilpasning og deres egen rolle i den. Dagens underoverskrift var “Valg og konsekvenser” og henviste til konsekvenserne af de politiske valg med hensyn til klimatilpasningsplanerne.

Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune og formand for KKR Hovedstaden, bød velkommen, og understregede betydningen af et samarbejde på tværs af kommunerne, præcis som det er beskrevet i Region Hovedstadens klimastrategi.

Dernæst fulgte en række faglige oplæg, hvor Philip Hartmann, By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune, indledte med at fortælle om klimatilpasning og den politiske proces. Derefter talte Fredensborgs borgmester Thomas Lykke Pedersen om den politiske proces i praksis, og advokat Pia Lisbeth Nielsen fra Molte Wengel og direktør Carsten Nystrup fra Nordvand redegjorde for de juridiske og økonomiske udfordringer kommuner og forsyninger står overfor. Til sidst præsenterede professor i landsskabsbaseret klimatilpasning Marina Bergen Jensen fra Københavns Universitet eksempler på klimatilpasning i praksis.

At dømme efter spørgelysten og diskussionerne under oplæggene og i pauserne var det en vellykket og lærerig eftermiddag for alle.

 

Velkommen til eftermiddagsseminar

 

Klimatilpasningsplaner og den politiske proces

 

Den politiske proces i praksis

 

De juridiske og økonomiske udfordringer 1

 

De juridiske og økonomiske udfordringer 2

 

De juridiske og økonomiske udfordringer 3

 

Eksempler på klimatilpasning 1

 

Eksempler på klimatilpasning 2

– Marina Bergen Jensen,

Dagens oplæg