Hvad gør du ved et nedsivningsanlæg, der ikke vil nedsive, en vand-rende, der ikke vil aflede vand eller planter, der ikke trives? Det er ikke uden udfordringer at drive og vedligeholde et LAR-anlæg, især ikke anlæg med mange forskellige typer LAR-løsninger. Der er både krav til funktion og til at det skal se pænt ud. På denne halve temadag har vi fokus på, hvordan udfordringerne kan overvindes i det daglige, så man får driften af anlægget til at glide. KLIKOVAND og Teknologisk Institut inviterer til en temaformiddag om erfaringer med drift af LAR-anlæg med det formål at få erfaringerne til at gøre gavn i drift af både nuværende og kommende LAR-anlæg.

Arrangementet lægger vægt på erfaringsudveksling og vil bestå af en blanding af oplæg og gruppearbejde.

Program:

8.45-9.00: Et rundstykke og en kop kaffe

9.00-9.15: Velkomst, Kristoffer Sindby-Larsen, Teknologisk Institut og Ivar Rosendal, KLIKOVAND 

9.15-9.45: Hvad er meldepligt og hvem har ansvaret, når anlægget ikke fungerer? 

Hvordan opdager man, at et anlæg ikke virker optimalt? Hvordan skelner man mellem en afgørende fejlfunktion eller et normalt udsving? Hvilket ansvar har du som anlægsejer eller driftsafdeling?

Kim Tang, Danske Anlægsgartnere

9.45-11.00: Hvilke anlæg giver problemer og hvad gør vi, når et LAR-element ikke virker optimalt?

Hvilke LAR-anlæg opstår der typisk problemer med? Hvilke metoder kan genoprette funktion og udseende af de forskellige typer af anlæg? Kan vi lave et minikatalog til brug i dagligdagen med hurtige løsning til anlæg, der ikke opfører sig som forventet?

Niels Lützen, Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS

Michael Wendel, Projektleder Anlæg, OKNygaard A/S

Tre boligafdelinger ved Christian Jensen, Varmemester, ABG Kildeparken, Lars Riggelsen, Ejendomsmester, GAA Kildevænget, Tonny Holst, Varmeværksleder, GAA Marielyst

11.00-12.00: Erfaringer med maskiner til drift og vedligehold af LAR-anlæg.

Hvilke nye maskiner er der brug for? Er der noget af det vi allerede har, der kan bruges? Kan vi bygge om på de maskiner vi har?

Boligafdelingerne og alle

12.00: Tak for i dag og en sandwich at gå hjem på.

Sted: Boligafdelingen Kildeparken, Beboerlokalet på Hagavej 3, 2860 Søborg.

Målgruppe: Især driftsfolk med større LAR-anlæg, regnvandslaug, boligafdelinger, driftsfolk hos vandselskab og kommune. Alle med erfaringer med eller interesse for drift af LAR-anlæg er velkomne.

Tilmelding: Ring eller send en mail til Ivar Rosendal, telefon 39 57 59 33 eller ivarrj@gladsaxe.dk senest mandag 20. november.

Temadagen er en del af KLIKOVANDs arbejde med LAR-anlæg hos private, herunder i boligselskaber. Temadagen er samtidig en del af Rørcentrets udarbejdelse af Anvisning om større LAR-anlæg.

Du kan hente programmet her.