Svaret er ”ja”, og en række møder med udvalgte kommuner og vandselskaber i Region Hovedsta-den har givet KLIKOVANDs forretningsudvalg og projektledelse et klart billede af, hvad en Task For-ce skal være med til at løfte.

”Når jeg ser tilbage på vores møder, tegner der sig et klart billede af en række områder, som en Task Force kunne beskæftige sig med”, siger Philip Hartmann, By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune. ”Helt overordnet efterspørger kommuner og vandselskaber hjælp til at facilitere pro-cesser og håndtere udfordringer i relation til klimatilpasning. Det er netop tanken, at det skal være Task Forcens fokusområde.”

Philip Hartmann fortsætter: ”Det er også meningen, at Task Forcen skal undersøge og kortlægge en række områder, der har betydning for, at hovedstadsregionens kommuner kan komme hurtigere fra plan til handling samtidigt med, at de har fokus på innovative blå/grønne løsninger. Målet er at være en klimaberedt region i 2025.”

Perspektiver
En eventuel kommende Task Force skal kunne agere og igangsætte projekter med afsæt i de fem identificerede områder. Det er ikke nye områder for KLIKOVAND, der blandt andet har arbejdet en del med at inddrage borgere.

”I KLIKOVAND har vi mange og gode erfaringer med at inddrage borgerne tidligt i klimatilpasnings-projekterne. Det giver os optimal opbakning og ejerskab til vores projekter,” siger Carsten Nystrup, direktør i Nordvand. ”Borgerne udgør nøglen til succes med blå/grønne løsninger,” fortsætter han. ”Det er så vigtigt, at de kan se, at løsningerne også udgør et plus i forhold til det rekreative i deres lokalområde.”

Besøg gav god inspiration og nye medlemmer

Philip Hartmann og Carsten Nystrup fra KLIKOVANDs Forretningsudvalg, en specialkonsulent fra Region Hovedstaden og KLIKOVANDs projektleder besøgte i maj måned fire kommuner og fem vandselskaber i hovedstadsregionen. Målet med besøgene var at præsentere kommuner og vand-selskaber for KLIKOVANDs ideer om en Task Force og høre, om de kunne se muligheder i tiltaget. Gruppen besøgte også kommuner og vandselskaber, der endnu ikke var med i KLIKOVAND, og det har nu givet anledning til, at flere kommuner og vandselskaber har meldt sig ind i projektet.

Det er håbet, at Region Hovedstaden til efteråret vedtager at finansiere en kommende Task Force.