6 vandselskaber mødtes d. 22. marts til ERFA-møde i KLIKOVAND for at tale om vandkvalitet og Best Available Technologies (BAT).

Her fortalte Charlotte Boesen fra BIOFOS om deres fokusstofrapport, der fortæller deres ejerkommuner hvilke stoffer, de skal være særligt opmærksomme på i deres udledningstilladelser. Oplægget udløste en livlig debat og erfaringsudveksling om rensning af spildevand og overfladevand. Derudover talte vi blandt andet indgående om problemer i forhold til sundhedsricisi for borgere og medarbejdere.

Advokat Henriette Soja fortalte om ret og vrang i de generelle regler i udledning af overfladevand til recipienter. Her skulle alle holde tungen lige i munden for at følge med i det super interessante oplæg. Det gjorde os alle meget klogere på hvilken lovgivning, der regulerer området.

Næste ERFA-møde bliver i september, og der er kommet mange spændende ønsker til emner, som vi gerne vil tage op. Blandt forslagene er vandrammedirektivet, sårbarhedsanalyser og rensemetoder.

Hvis du brænder inde med et emne, som du mener kan have interesse for andre vandselskaber, så tag kontakt til Marie-Louise på mlsa@hfors.dk