Oplever du udfordringer med at håndtere regnvand i planlægningen – hvordan spiller lokalplan, skybrudsplan og klimatilpasningsplan fx sammen?

Så er dette netværk måske noget for dig. Det er gratis at deltage, og vi fokuserer på at udveksle erfaringer på tværs af fagligheder og organisationer. Det vi ikke kan få svar på sammen, vil vi prøve at få lavet en juridisk afklaring på. Vi opfordrer både kommuner og forsyninger til at deltage. Selvom kommunen er myndighed på planlægningen, så har planlægningen stor indflydelse på forsyningens arbejde.

Inviter gerne din kollega, som kunne have interesse i netværket. Det kan både være planlæggere, byudviklere og byggesagsbehandlere.

KLIKOVAND inviterer hermed til 2. møde i netværket for alle i KLIKOVAND-netværket, der arbejder med planlægning, byggesag og klimatilpasning:

Tirsdag d. 17. april kl. 13-16 på Egedal Rådhus.

Program for eftermiddagen:

  • Præsentation af to cases om regnvandshåndtering i byudvikling i hhv. tæt by og på bar mark
  • Advokat Pia Lisbeth Nielsen vil efter pausen svare på de konkrete juridiske spørgsmål, det er muligt at svare på

Tilmelding:

Tilmeld dig ved at skrive en mail til Michael Øllgaard, projektleder i KLIKOVAND: økonomi og jura, på: Michael.Ollgaard@egekom.dk

Skriv i mailen hvilken organisation du tilhører, og hvad din stilling er.

Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 11. april kl. 12