Har du også brug for inspiration, nye faglige vinkler og erfaringsudveksling? Eller har du et emne du gerne vil vende med dine kollegaer? Kom til en inspirerende og spændende eftermiddag, hvor KLIKOVAND sætter fokus på:

Forhøjet grundvand – hvordan håndterer vi det?

Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 13.00-15.30

Lyngby-Taarbæk Forsyning, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby

Målgruppe

Alle jer i forsyningerne, der arbejder med klimaprojekter og/eller ansøger om udledningstilladelser.

Eftermiddagens program

Dagen vil veksle mellem oplæg og erfaringsudveksling.

13.00 Velkomst og præsentation af dagens program v. Marie-Louise Andersen, KLIKOVAND

13.10 Separat kloakering/fællesledninger eller nedsivning – hvad er billigst? v. Michael Pedersen, Novafos A/S

14.00 BIOFOS arbejde og opgørelse i sammenhæng med grundvandsindsivninger v. Barbara Greenhill

14.30 Pause med kaffe og kage

14.40 Håndtering af højtstående grundvand i byområder v. Carsten Christiansen, Orbicon

15.10 Erfa om dagens emner og forslag til emner på næste erfa-møde v. Marie-Louise Andersen, KLIKOVAND

15.30 Farvel og tak for i dag

Erfa-netværket styrker de deltagende forsyningers medarbejdere i forhold til miljøforhold og lovgivning om udledning af overfladevand, grundvand og spildevand via dialog og erfaringsudveksling mellem forsyningerne.

På vores sidste erfa-møde var robusthedsanalyser på dagsordenen. Vi har en opfølgning i form af en større temadag om emnet i løbet af foråret i støbeskeen.

Vel mødt til dette og flere spændende erfa-møder i 2019 – vi glæder os til at se jer alle.

Tilmeld dig her senest d. 20. marts