Forestil jer et 3D visualiserings- og beslutningsværktøj til at udvikle nye klimatilpasningsprojekter med. Hvordan vil jeres klimatilpasningsprojekt tage sig ud, hvilken effekt får det, og hvilke beslutninger kan I tage på den baggrund. Så har I KLIMATEKET, KLIKOVANDs nye projekt.

KLIMATEKET har potentialet til at klæde os bedre på til at tage beslutninger og gennemføre projekter. Idéen til projektet er skabt i et samarbejde mellem KLIKOVAND, Forsikring & Pension og konsulentfirmaet LYCEUM.

Nye samarbejdsparter

Det er nu lykkedes KLIKOVAND at indlejre første del af KLIMATEKET som en case i et Øre-sundsregionalt EU-projekt (Interreg.) om markedsdialog, offentligt-privat innovation (OPI) og test af cleantech: Cleantech TIPP. Det er sket, efter at Forsikring & Pension har takket nej til at fortsætte med projektet ud over idéfasen.

Målet er nu, at udarbejde en demomodel af KLIMATEKET i samarbejde med DHI, Teknologisk Institut og DTU Compute, der alle indgår som parter i projektet. Demomodellen skal meget gerne bekræfte os i, at der er en efterspørgsel på et sådan værktøj og munde ud i, at vi får udarbejdet en forretningsmodel for det endelige produkt.

Er der behov for 3D-modeller?

I første omgang vil demomodellen blive i 2D. Vi vil teste dens muligheder og se på, hvordan den kan anvendes lige fra at visualisere mulige klimatilpasningsløsninger til at inddrage borgere og øvrige interessenter i processer. Efterfølgende vil vi tage stilling til, om en 3D-model er vejen frem.

Projektets forankring

Interreg-projektet forventes at gå i luftet i starten af 2016, under forudsætning af at projektet bliver bevilget.

Ud over klimatilpasning har det også fokus på innovation i affaldssektoren og på at skabe værdi i industrien ved hjælp af industriel symbiose, der er et kommercielt samarbejde, hvor en eller flere virksomheders restprodukter (materialer, energi, vand m.m.) udskilles og genanvendes som råvarer i en eller flere andre virksomheders produktionsprocesser.

KLIMATEKET tænkes indlejret i projektet under området klimatilpasning som en case med et samlede forventet budget på 800.000 kr.