Vand i Byer har igangsat et projekt “Kvalitet af regnafstrøming – fra A til Åen”. I den forbindelse har Vand i Byer brug for jeres deltagelse. I får mulighed for at præge projektet, både med input af viden og deling af de udfordringer I sidder med i forbindelse med vandkvalitet, når klimatilpasningsplanerne skal implementereres.

Med dette projekt ønsker Vand i Byer, at den viden, der findes, omkring kvalitet af regnafstrømning kommer i spil og forankres. Samtidig med at den eksisterende viden suppleres med ny viden.

Hele projektbeskrivelsen kan ses her.

Målgruppe

Alle der arbejder inden for området med kvalitet af regnafstrømning for eksempel i kommuner, forsyninger, rådgivere, entreprenører og producenter.

Deltagelse i projektet

I behøver ikke være med i ’Vand i Byer’ for at deltage i projektet.

Projektet er startet op, vi har blandt andet haft et opstartsmøde med repræsentanter fra Envidan, Orbicon, Københavns Kommune, HOFOR, DTU, KU med flere for at brainstorme på emnet.
Vand i Byer har bevilliget 350.000 kr. til projektet. For disse penge er det blandt andet muligt at indsamle den viden, der ligger rundt om i landet og systematisere den.

Fra jer har Vand i Byer brug for

  • At I kender til projektet, så arbejdet forankres bredt på landsplan
  • At I deltager i to workshops, (formentlig) én i januar og én i marts
  • At I deler jeres viden/rapporter/erfaringer/data om jeres praksis omkring vandkvalitet (enten ved workshops eller på telefon, mail, andre møder osv.)
  • At I fortæller om jeres behov/mangler/usikkerheder i forbindelse med vandkvalitet af regnafstrømning (enten ved workshops eller på telefon, mail, andre møder osv.)
  • 15.000 kr. per kommune/forsyning (til at vi kan inddrage eksperter fra rådgivere på tværs af rådgiverfirmaer til at opkvalificere og diskutere arbejdet)

Hvad får I ud af det

  • En samling af det meste af det arbejde, der er blevet lavet inden for vandkvalitet og en opsamling herpå
  • Et bredere overblik inden for området, der munder ud i en mere overskuelig ansøgningsproces og sagsbehandling
  • Forhåbentlig et endnu større netværk, hvor alle aktører samles
  • En kommunikationskanal

Hvis I vil være med eller har spørgsmål

så kontakt projektleder Karin Cederkvist fra Teknologisk Institut på telefon: 7220 2085 eller e-mail: kce@teknologisk.dk

Deadline 16. oktober 2017