Den anden halvårlige »europæisk Klimatilpasning konference« vil være vært i København i 2015.

Konferencen vil tilbyde en unik platform for forskere, politikere og virksomheder til at dele nye forskningsresultater, nye politiske udviklinger, og den praktiske gennemførelse erfaringer om virkningerne af klimaændringer og tilpasning, samt fremhæve muligheder for erhvervslivet innovationer med henblik på at støtte overgangen til kulstoffattige samfund.

Det vil også vise, hvordan klimatilpasning i Europa kan bidrage til jobskabelse og andre samfundsmæssige fordele.

Se link: www.ecca2015.eu

se invitationen her: ECCA2015_DI_Invitation