I foråret spurgte vi jer om jeres udbytte af KLIKOVAND i perioden 2012-2014. Resultaterne af evalueringen viser, at KLIKOVAND er på rette vej samtidigt med, at I efterspørger nye tiltag, der i højere grad er skræddersyet til de enkelte vandselskaber eller kommuners behov.
Svarprocenten på vores spørgeskema har været meget høj (45 %), og vi har oplevet en stor velvilje til at deltage i telefoninterviews. Så tak for jeres store hjælp og engagement i forbindelse med evalueringen. Den samlede afrapportering af evalueringen kan findes her.

KLIKOVAND har bidraget med styrket netværk og ny viden

Generelt er KLIKOVANDs medlemmer tilfredse med KLIKOVANDs arrangementer. De fremhæver især, at de har fået et styrket netværk, ny viden og nye idéer til arbejdet med klimatilpasning. Mange har fået nye kontakter på tværs af kommuner/vandselskaber og nye kompetencer. Flere ønsker at arbejde mere ud fra konkrete cases og høre flere oplæg fra Naturstyrelsen, erhvervslivet og andre interessenter, når vi afholder arrangementer.

Mere fokus på vandselskaber

KLIKOVANDs medlemmer efterspørger et større fokus på vandselskaberne i KLIKOVAND. Det gælder både vores arrangementer og repræsentationen af vandselskaber i vores fire arbejdsgrupper.
Besvarelserne viser, at kendskabet til KLIKOVAND er større hos kommuner end vandselskaber, og det samme gælder forankringen af KLIKOVAND i den enkelte organisation. Som et resultat af besvarelserne vil vi arbejde målrettet på at udjævne den forskel ved at inddrage vandselskaberne i højere grad.

Flere skræddersyede tilbud, tak!

Flere svarer, at KLIKOVAND skal kunne imødekomme lokale og konkrete behov. Eksempelvis ved at hjælpe med i processen med at komme fra klimatilpasningsplan til handling for kommune/vandselskab eller hjælpe til i processen med hensyn til et konkret klimatilpasningsprojekt.

Task Force i hovedstadsregionen

KLIKOVAND samarbejder med Region Hovedstaden om at etablere et Task Force, som kommuner og vandselskaber netop kan rekvirere, når de møder helt konkrete problemstillinger i projekter eller har brug for mere generel bistand i forbindelse med at konvertere klimatilpasningsplaner til handling. Task Forcen sammensættes af en række fagligheder, alt efter hvilket projekt kommunen eller vandselskabet ønsker hjælp til.