Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Klimaforandringerne og de øgede mængder nedbør har gennem de seneste år nydt stor mediemæssig og politisk bevågenhed. Klimaforandringerne kræver handling hos særligt kommuner, forsyninger, infrastrukturejere, politikere mm. – for vandet bliver bare ved med at komme.

Vi kan lære meget af hinandens erfaringer. Eksempelvis er der registreret 28 filterjordsanlæg fordelt på 16 kommuner, hvilket betyder, at der er 82 kommuner uden praktiske erfaringer på området. Det samme gælder kommunerne og forsyningerne imellem. Men vi kan i dén grad også lære meget på tværs af de mange forskellige fagligheder og opgaver, der ofte indgår i et klimatilpasningsprojekt.

Denne klimakonference har skabt et forum, hvor lovgivende myndigheder, forsyninger, kommuner, vejmyndigheder, planlæggere, rådgivere og advokater alle kan komme i spil samtidig. På konferencen kan du få lov at udveksle erfaringer eller hente inspiration og ny viden inden for områder som teknik, jura, økonomi, byplanlægning mfl. Du kan med andre ord lære af de forskellige deltageres erfaringer og trække på deres fagligheder.

Læs mere om konferencen på Vej-EUs hjemmeside her > og på DANVAs hjemmeside her >