Indlæser Begivenheder

Den 25. april holder KLIKOVAND en temadag om brug af ”robusthedsanalyser” i forbindelse med klimaprojekter, udledningstilladelser og spildevandsplaner.

Vi vil på temadagen sætte fokus på, hvordan robusthedsanalyser kan udarbejdes, og vi vil drøfte behovet for at kommuner og forsyninger udarbejder robusthedsanalyser.

Vi ønsker i fællesskab at blive klogere på, hvad robusthedsanalyserne kan bruges til, og hvordan de kan indgå i arbejdet med at meddele tilladelse til udledning af regnvand til vandområder (recipienter).

Formålet er at drøfte hvordan vi i fællesskab, kommuner og forsyninger, bruger og udarbejder robusthedsanalyser. Er det for eksempel et godt nok værktøj til, at analysen kan danne grundlag for absolutte krav i planer og tilladelser, eller skal det benyttes som et dialogværktøj, så det sikres at vi har et fælles planlægnings- og administrationsværktøj?

Kom og vær med d. 25. april fra 11.30-15.00, så vi sammen kan blive klogere på hvordan vi fremover bruger robusthedsanalyser med omtanke.

Sæt kryds i kalenderen. Mere info om program, sted og tilmelding følger.