Nu kan I kan nemt give skoler og gymnasier mulighed for at bruge kommunens egne klimatilpasningsløsninger i undervisningen

Klimatilpasning til øgede regnmængder er en spændende og autentisk problemstilling, som kan flytte undervisningen ud af klasselokalet. Det kan måske virke uoverkommeligt at få projekterne formidlet på en måde, så de kan bruges i undervisningen, men nu er der hjælp til jer. Rammerne er klar på Skoven-i-skolen.dk, og Naturvidenskabernes Hus står klar til at hjælpe med at få jeres materiale lagt ind – nu er det op til jer at levere indholdet.

Der er udarbejdet 25 nye undervisningsforløb, hvor elever ikke blot kan læse om klimatilpasning, men komme ud og arbejde på rigtige klimatilpasningsanlæg. Her skal de måle, tage vandprøver, lave analyser af plante- og dyrelivet mm for at belyse aspekter af klimatilpasning.

Kommunerne kan med en lille og overkommelig indsats levere materiale, så sørger Naturvidenskabernes hus for at gøre det grydeklar og få jer på kortet.

Læs mere om tilbuddet fra Naturvidenskabernes hus, og se hvad det kræver af jer at komme med på kortet >