Når vi gerne vil skabe klimatilpasning med merværdi, er finansieringen ofte en udfordring. Forsyningens egne projekter kan finansieres over taksterne, men mulighederne for at få rekreative værdier, natur eller andre goder ind i projekterne er begrænsede. Derfor er der brug for at se på andre muligheder.

Kreativiteten blomstrer, når det gælder klimatilpasning, der kan tilgodese andre samfundsmæssige hensyn. Vi ser stadig flere idéer til anlæg, der er skabt til aktivitet, leg og læring, afslapning og nydelse, varieret natur og meget andet. Når det gælder finansieringen, er der ofte brug for samme kreativitet – der står nemlig ikke en pengekasse klar, som kan finansiere de mange gode idéer.

Den Regionale Task Force for Klimatilpasning har mødt spørgsmålet mange gange, og vi arbejder løbende på at samle og dele viden om mulighederne for finansiering. Vi giver et kort overblik over mulighederne for finansiering på denne side >

Gråzonen

Dele af finansieringen af klimatilpasning bliver tit set som en gråzone, men det bliver tolket forskelligt. For nogle er usikkerheden i gråzonen en grund til at holde sig langt væk, mens andre ser en gråzone som en invitation til af afprøve grænserne for det mulige. Det kan give knubs, men det giver alt andet lige også flere og mere spændende projekter.

Mange forskellige løsninger

Vi hører ofte, at alle de gode og særlige projekter er finansieret med tilskud fra puljer og fonde, og de muligheder er der ikke altid. Det er selvfølgelig (næsten) rigtigt. Der findes imidlertid stadig en del tilskudsmidler til klimatilpasning, og har man et spændende projekt, er det altid værd at undersøge mulighederne på http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/tilskud-til-klimatilpasning.aspx.

Der findes ikke én løsning på finansiering, som kan bruges på alle projekter. KLIKOVAND har set nærmere på de cases, som er beskrevet på klimatilpasningsportalen og lavet en oversigt over, hvordan de er finansieret. Den finder du her >. Her kan man for eksempel se, hvordan finansiering fra fonde har spillet forskellige roller på spektakulære projekter – ofte i form af formidling og dokumentation. Der er også inspiration til, hvordan man selv kan få finansieringen til at hænge sammen.

Stadig mange spørgsmål

For de fleste kommuner og vandselskaber er klimatilpasning noget, vi lige er begyndt på. Vi udvikler både tekniske løsninger, organisering og samarbejde på området, og de økonomiske og juridiske rammer vil nok blive ved med at halte bagefter en tid endnu. Der er for eksempel spørgsmålene om ejerforhold for anlæg i vej, behov for tinglysning og anvendelse af gæsteprincippet, der volder hovedbrud og kan kræve en konkret udredning fra en advokat. Ansvarsforhold og økonomiske forhold for driften er også en problemstilling med mange mulige løsninger, som der ikke altid er et godt svar på. Her planlægger KLIKOVAND en temadag senere på året. Emnet vil også blive berørt på mødet om jura og økonomi hos Ballerup Kommune den 3. maj 2017 >

Task Force vil stadig opfordre til, at I henvender jer til os eller til KLIKOVAND (Michael Øllgaard), når I har problemstillinger af generel interesse – så vil vi gerne forsøge at hjælpe. Task Forcen kan blandt andet finansiere 50 % af udgiften til en advokat, når der er spørgsmål af generel karakter, og vi har en samarbejdsaftale med HORTEN, hvor medlemmer af KLIKOVAND får 15 % rabat. I kan også vælge at tage et kig på vores vejviser til jura og økonomi >