Som medlem af KLIKOVAND har man i løbet af de næste par måneder mulighed for at opnå rabat på nogle spændende arrangementer. Se her, og spred endelig nyheden til interesserede kolleger.

Klimatilpasningsuddannelse på Teknologisk Institut med start d. 23. oktober

Kurset henvender sig til medarbejdere i kommunernes forvaltninger herunder planlæggere og driftsmedarbejdere samt rådgivere, entreprenører, kloakmestre, anlægsgartnere og arkitekter mv., der arbejder med klimatilpasning.

Der er regnvandshåndtering, skybrudssikring, LAR, vandkvalitet og design og dimensionering af projekter på programmet. Undervisningen bliver varetaget af medarbejdere fra Rørcentret og forløber over 6 hverdage (3 gange 2 dage).

Udover konkret viden om klimatilpasning øger en tværfaglig sammensætning af kursister udbyttet af uddannelsen.

Det næste kursus starter allerede d. 23. oktober, og på det hold får medlemmer af KLIKOVAND 15 % rabat. Skriv i din tilmelding, at du er medlem af KLIKOVAND, så bliver rabatten trukket fra.

Læs mere om kurset på Teknologisk Instituts hjemmeside her >

Kvalitet af regnafstrømning d. 13. november

Dette halvdagskursus henvender sig både til ansatte i kommunernes miljøafdelinger, forsyninger, rådgivende virksomheder og entreprenører.

På kurset lærer du om de faktorer, der har betydning for regnafstrømningens forureningsgrad, får et overblik over eksisterende renseløsninger og hører om tidligere erfaringer med rensning af regnafstrømning. Du vil også få viden om arbejdet til en ansøgning og tilladelse af regnafstrømning.

Medlemmer af KLIKOVAND får 15 % rabat på kurset d. 13. november. Skriv i din tilmelding, at du er medlem af KLIKOVAND, så bliver rabatten trukket fra.

Læs mere om kurset på Teknologisk Instituts hjemmeside her >

Vand i byers statuskonference d. 21. og 22. november

Vand i byers statuskonference samler trådene på de mange projekter, der er kommet ud af netværket. Konferencen har også til formål at skabe rammerne for fremtidens Vand i byer-netværk.

Som medlem af KLIKOVAND kan man opnå den samme reducerede deltagerpris, som medlemmer af Vand i byer får. Hvis din organisation er medlem af KLIKOVAND, men ikke medlem af Vand i byer, send en mail til Susanne Gundlach ssg@teknologisk.dk, så sikrer hun, at du ikke betaler for meget.

Læs programmet for konferencen på Vand i byers hjemmeside her >