Klimatilpasningsplanerne er færdige og forude venter nu et arbejde for kommune og forsyning med at få konkretiseret planerne samt igangsat og implementeret klimatilpasningsprojekter.

KLIKOVAND har spurgt et udsnit af kommunerne om gode råd i forbindelse med at komme fra plan til handling. De mange gode råd og opmærksomhedspunkter er blevet samlet til en liste, der er værd at gå igennem i forbindelse med opstart af konkrete projekter. Der er gode råd til både stort og småt – blandt andet til proces, borgerinddragelse, forankring, samarbejde, risici og beredskab.

En del af de indsamlede pointer blev præsenteret på Vand i Byers stormøde 21. januar 2015. Her blev også præsenteret en række gode råd fra et forsyningsselskab i forbindelse med implementering af en række konkrete klimatilpasningsprojekter.

Gode råd og opmærksomhedspunkter fra kommunerne når vi skal fra plan til handling

Forsyningsselskabets erfaringer, Vand i Byer 21. januar