KLIKOVAND har gennem de sidste 3 år haft fokus på at lette modelvalg, sammenstilling af modeller og beslutningsprocesser for alle, der arbejder med klimatilpasning. Nu står vi overfor pritoriteringen af indsatser, og hér kan KLIKOVANDs værktøj til modelvalg og vurdering af modeller igen række en hjælpende hånd.

Matrix
Værktøjet består af to matricer og giver kommuner og forsyninger et bedre overblik over de mange modeller og metoder, der kan anvendes, når vi skal klimatilpasse: Oversvømmelseskortlægning, sandsynlighedskortlægning og værdi- og risikokortlægning. Værktøjet er udarbejdet i samarbejde med Cowi.

Matrix I

Matrix I gør det muligt at kombinere arbejdsflowet med hensynet til forhold som tidsforbrug, økonomi, krav, typer og indhold. Matricen estimerer nøjagtighed og anvendelighed for alle metoder og giver en vurdering af, hvilke inputdata, der skal til for at gennemføre de enkelte metoder. Til sidst giver den et bud på, hvad den risikokortlægning, kommunen har udarbejdet, kan bruges til. Matrix I kan ses her

Matrix II

Matrix II opererer med 4 kommunetyper og giver anbefalinger til kortlægninger og metoder for henholdsvis oversvømmelser fra hav, nedbør og vandløb og sidst men ikke mindst fordele og begrænsninger ved at kombinere metoderne. Matrix II kan ses her.

De to matricer blev oprindeligt udarbejdet til brug for klimatilpasningsplanerne. De er dog stadig relevante nu, hvor vi står overfor at føre klimatilpasningsplanerne ud i virkeligheden.

Hvis du vil høre mere om KLIKOVANDs arbejde, kan du kontakte projektleder Martin Moneaux, tel. 3957 5937, e-mail: tmfmkm@gladsaxe.dk

KLIKOVAND – Et unikt samarbejde!

KLIKOVANDs styrke er det unikke og brede samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber i Region Hovedstaden. Det regner vi med kommer til at fortsætte til glæde for både myndigheder, private, borgere og andre målgrupper på den anden side af 2014, hvor projektet er planlagt til at slutte. Vores mål er fælles løsninger, der forebygger konsekvenser efter voldsomme regnskyl.