Ny rapport fra Danmarks Klimacenter ved DMI sætter ord på de klimaforandringer, som Danmarks står over for frem mod år 2100. Med den seneste viden fra FN’s klimapanel og egne klimasimuleringer sætter forskerne fokus på Danmark i det globale klimaperspektiv.

Her fremgår det blandt andet at

den årlige middeltemperatur i Danmark er steget cirka 1,5˚C siden
1870 og forventes at fortsat at stige i løbet af dette århundrede,

den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark er på 150 år steget om-
kring 100 mm og forventes fortsat at stige i løbet af dette århundrede og

vandstanden i Danmark er steget cirka 2 mm om året de seneste 100 år
og stigningen forventes at blive kraftigere i løbet af de næste 100 år med
flere og kraftigere stormfloder til følge.

Se hele rapporten her