Kan vi overføre erfaringer fra USA til Danmark?

I efteråret var flere af KLIKOVANDs deltagere med Vand i Byer på inspirationstur til USA, hvor de har gode erfaringer med store LAR-projekter og borgerinddragelse.

Fredag den 8. marts inviterede KLIKOVAND til et gå-hjem-møde på Tribeca NV, hvor man ville fortælle om de amerikanske erfaringer. Mødet blev desværre aflyst.

Her er dog en kort video fra USA og en præsentation af vores oplevelser.

Du kan også se en lille video fra USA om borgerinddragelse i Seattle

Præsentation af vores oplevelser