Arrangementet er desværre aflyst pga. for få tilmeldinger. Vi arbejder på at finde en ny dato.

-Hvordan kan kommuner samarbejde med grundejere om klimatilpasning på egen grund?

KLIKOVAND og Vand i byer inviterer til gå hjem-møde:

20. september 2018 kl. 14.30-16 på Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup – indgang 1

For at komme i mål med klimatilpasning er det ofte en fordel at inddrage privat grund. Der er derfor ræson i, som kommune, at hjælpe grundejerforeninger på vej med at gennemføre klimatilpasningsprojekter på egen grund – evt. som et samarbejdsprojekt.

Vand i byer arbejder for klimarobuste byer, og ser potentiale i samarbejdet med grundejerforeninger. Derfor inviteres medlemmer af Vand i byer og KLIKOVAND til dette fælles gå hjem-møde med fokus på klimatilpasning for grundejere og samarbejde mellem kommune og grundejerforeninger.

KLIKOVANDs Task Force har i et samarbejde med Fredensborg Kommune og Forsikring & Pension hjulpet flere grundejerforeninger med at løse klimaudfordringer på deres grunde. Projektet er mundet ud i to konkrete produkter, som vi vil præsentere på dagens gå hjem-møde: En guide til grundejeres egen klimatilpasning og et workshop-kit, som kommuner kan anvende i samarbejde med grundejere.

Formål med gå hjem-mødet

Til dagens gå hjem-møde vil grundejere, rådgiver, Fredensborg kommune og Forsikring & Pension fortælle om de to produkter:

Sådan ser forsiden af guiden ud. Kom til gå hjem-mødet og få et eksemplar i hånden

”Få styr på vandet – en guide til grundejerforeningers klimatilpasning”

Guiden giver en letforståelig og håndgribelig tilgang til klimatilpasning på matrikel-, vej- og grønne områder-niveau. Kommuner kan henvise til den, men kan også selv bruge den.

 

Grundejere, der deltog i projektet diskuterer udfordringer til workshop med NIRAS

Et workshop-kit til kommunale medarbejdere, der ønsker at hjælpe og vejlede grundejerforeninger efter samme model som i projektet her.

Workshop-kittet er udviklet til den kommune, der ønsker at hjælpe sin grundejerforening på vej efter samme model som projektets. Smugkig i workshop-kittet på KLIKOVANDs hjemmeside her >

Formålet med dagen er at give inspiration til lignende projekter ude i kommunerne og at give produkterne ben at gå på, så der er flere der kan få gavn af dem.

Program

14.30 Velkommen
  v/Kristoffer Ulbak, Vand i byer og Merle Enghoff, KLIKOVAND
14.35 Hvorfor satte vi projektet i gang?
  v/Johan Vedel, Fredensborg Kommune og Marlene Lisa Eriksen, Forsikring & Pension
14.45 Grundejerne fortæller: Hvad har vi lært?
  v/NN
15.00 Præsentation af produkter – målgrupper, anvendelse og gennemgang
  v/Cathrine Larsen, NIRAS
15.15 Pause
15.25 Præsentation af produkter, fortsat
  v/Cathrine Larsen, NIRAS
15.45 Diskussion og debat med sidemanden – hvad kan vi bruge fra dagen i vores hverdag?
15.55 Afrunding og tak for i dag
  v/Kristoffer Ulbak, Vand i byer og Merle Enghoff, KLIKOVAND

 

Find også programmet som pdf her >

Gå hjem-mødet henvender sig til kommunale medarbejdere der arbejder med klimatilpasning og andre som samarbejder med grundejere. Inviter endelig dine kolleger med.

Meld dig til via modulet herunder senest d. 18. september.