KLIKOVAND har fået advokat Pia Lisbeth Nielsen, WSCO Advokatpartnerselskab, til at gennemgå Forsyningssekretariatets afgørelser for 2016. Gennemgangen giver et godt overblik over hvilke projekter, der har opnået tillæg til Forsyningens prisloft.

De fleste afgørelser vedrører vandselskabernes egne projekter, og det giver et godt fingerpeg om, inden for hvilke anlægs- og budgetrammer klimatilpasningsprojekter kan gennemføres. Enkelte projekter involverer vejlaug, grundejerforeninger og boligselskaber.

Kom gerne med spørgsmål og ønsker om uddybende forklaringer. Måske nogle af afgørelserne kan have betydning for jeres projekt.

Du kan se alle Forsyningssekretariatets afgørelser her.