GLADSAXE KOMMUNE har udarbejdet denne “Regnvandsfolder” der forklarer hvordan man håndtere regnvand lokalt.